settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu ważne jest członkostwo w kościele?

Odpowiedź


Kościół Uniwersalny- Ciało Chrystusa (Rzymian 12.5)- składa się ze wszystkich prawdziwie wierzących w Chrystusa, a kościoły lokalne są mikrokosmosem Kościoła Uniwersalnego. Będąc wierzącymi, nasze imiona zapisane są w księdze życia Baranka (Ks. Objawienia 20.12) i to jest najważniejsze. Jednak, ważne jest również zaangażowanie w kościół lokalny, w którym możemy wykorzystywać nasze zasoby, służyć innym i stawać się odpowiedzialnym przed innymi.

Biblia nie odnosi się do koncepcji członkostwa formalnego w kościele w sposób bezpośredni, ale jest kilka fragmentów, które mocno podkreślają ich występowanie we wczesnym kościele. "A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni" (Dzieje Apostolskie 2.47; tłum. Biblia Gdańska). Werset ten wskazuje, że zbawienie było pierwotnym wymogiem "przydawania [dołączania]" do kościoła nowych osób. We fragmencie Dziejów Apostolskich 2.41 wydaje się, że ktoś prowadził spis numeryczny tych, którzy doświadczali zbawienia i tym samym dołączali do kościoła. Kościoły, które wymagają od wierzących bycia zbawionym przed członkostwem po prostu naśladują biblijny model. Zobacz również 2 Koryntian 6.14-18.

Są inne miejsca w Nowym Testamencie, które pokazują, że kościół lokalny jest konkretnie określoną grupą: w Dziejach Apostolskich 6.3, kościół w Jerozolimie jest zachęcony, aby przeprowadzić pewnego rodzaju wybory: "Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów..." Wyrażenie "spośród siebie" wskazuje na grupę ludzi różniących się od innych, a którzy nie byli "spośród" nich. Mówiąc najprościej, diakonami mieli być członkowie kościoła.

Członkostwo w kościele jest ważne, ponieważ pomaga zdefiniować odpowiedzialność pastora. Hebrajczyków 13.17 instruuje, "Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę..." Za kogo zda sprawę pastor jak nie za członków jego własnego kościoła? On nie jest odpowiedzialny za wszystkich chrześcijan w całym świecie, a jedynie za tych, którzy są pod jego opieką. Podobnie też nie jest odpowiedzialny za wszystkich ludzi w swojej wspólnocie, a jedynie za wierzących pod jego przewodnictwem- jego członków kościoła. Członkostwo w kościele lokalnym jest sposobem dobrowolnego oddania się pod duchowy autorytet pastora.

Członkostwo kościoła jest również ważne, ponieważ bez niego, nie jesteśmy odpowiedzialni lub nie podlegamy dyscyplinie duchowej kościoła. 1 Koryntian 5.1-13 naucza kościół jak postępować wobec rażącego, niewyznanego grzechu istniejącego pośród nich. w wersetach 12-13, słowa "w zborze" oraz "poza zborem" są użyte w odniesieniu do członka danego kościoła. Sądzimy jedynie tych, którzy są "w zborze"- członków kościoła. Skąd możemy wiedzieć, kto jest "w zborze" lub "poza zborem" bez oficjalnej listy członkowskiej? Zobacz również Ew. Mateusza 18.17.

Mimo, iż nie ma biblijnego obowiązku oficjalnego członkostwa w kościele, to zdecydowanie nic nie stoi na przeszkodzie by tego zabronić, i wydaje się, że wczesny kościół w taki sposób był zorganizowany, że ludzie wiedzieli dokładnie czy ktoś był "w zborze" czy "poza zborem." Członkostwo w kościele jest sposobem utożsamiania siebie samego z lokalnym ciałem wierzących i czynieniem siebie odpowiedzialnym przed poprawnym duchowym przywództwie. Członkostwo w kościele jest stwierdzeniem jedności i podobieństwa światopoglądowego (zobacz Filipian 2.2). Członkostwo w kościele jest również wartościowe z powodów organizacyjnych. To jest też dobry sposób określania tego, kto może głosować w kwestii ważnych decyzji kościelnych i kto kwalifikuje się na oficjalne stanowiska w kościele. Członkostwo w kościele nie jest wymagane od chrześcijan. To jest po prostu sposób na powiedzenie, "Jestem chrześcijaninem i wierzę, że ten kościół jest dobrym miejscem."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu ważne jest członkostwo w kościele?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries