settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest służba chrześcijańska?

Odpowiedź


"Służba" jest słowem z języka greckiego diakoneo, oznacza "służyć" lub douleuo, oznaczające "służyć jako niewolnik." W Nowym Testamencie, służba jest postrzegana jako służba dla Boga i innych ludzi w Jego imieniu. Jezus pokazał wzór dla służby chrześcijańskiej- On przyszedł, nie po to, aby Jemu służono, ale by służyć (zobacz Ew. Mateusza 20.28; Ew. Marka 10.45; Ew. Jana 13.1-17).

Chrześcijanin powinien służyć poprzez zaspokajanie potrzeb ludzi- z miłością i uniżeniem w imieniu Chrystusa (zobacz Ew. Mateusza 20.26; Ew. Marka 10.43; Ew. Jana 2.5,9; Dz. Apostolskie 6.3; Rzymian 1.1; Galacjan 1.10; Kolosan 4.12). Chrześcijanie mają usługiwać innym ze względu na oddanie Chrystusowi oraz miłości do innych, czy są to ludzie wierzący czy niewierzący. Usługiwanie innym powinno być bezstronne i bezwarunkowe, zawsze zabiegające o pomaganie innym tak jak Jezus by to czynił.

Służba nabrała dzisiaj bardziej znaczenia powołania, ponieważ nazywamy pastorów „sługami” przeznaczonymi do służby w pełnym wymiarze. Pastorzy poświęcają swoje życie służbie, usługują innym i słusznie mogą być wyznaczeni na usługujących, ale pastorzy nie są jedynymi, którzy mają być zaangażowani w służbę. Od wczesnych kościołów nowotestamentowych po kościoły naszych czasów, każdy chrześcijanin powinien być zaangażowany w służbę pomagania innym (zobacz Rzymian 12.3-8, 10-3; 2 Tymoteusza 2.24-26).

Treść posługi wydaje się nadawać pierwszeństwo służbie w sprawach duchowych, a nie tylko praktycznych. Służba powinna z pewnością skupiać się na dzieleniu Ewangelią Jezusa Chrystusa z innymi, aby mogli Go poznać i przyjąć jako osobistego Zbawiciela, doświadczyć Go jako Pana ich życia i następnie poznawać Chrystusa jako istotę ich życia (zobacz Ew. Jana 1.12; Kolosan 2.6-7; Galacjan 2.20; Filipian 3.8-10). Służba może i powinna dotyczyć usługiwania w potrzebach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych, odnośnie powołania i finansów. Jezus tak czynił i my tak powinniśmy czynić!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest służba chrześcijańska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries