settings icon
share icon
Pytanie

Jaka powinna być misja kościoła?

Odpowiedź


Kościół został powołany przez Boga (Dz. Apostolskie 20.28; 1 Koryntian 3.9, 17; 15.9), założony i będący własnością Jezusa Chrystusa- "zbuduję Kościół mój" [kursywa dodana] (Ew. Mateusza 16.18)- i prowadzony i zasilany przez Ducha Świętego (1 Koryntian 10.17; 12.5-27; Rzymian 12.4-5). Zatem, radością kościoła jest szukanie Boga, aby tłumaczył swój plan dla kościoła i Jego celów dla niego. Okazuje się, że cel Boga dla kościoła składa się z kilku części.

1. Misją kościoła jest czynienie uczniami. Zanim Jezus powrócił do nieba, polecił swoim uczniom: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28.19-20). Uczeń jest naśladowcą, ktoś kto przywiązuje się do swojego przywódcy. Jezus posłał kościół z Jego misją, aby zapoznawać z Nim ludzi w każdym miejscu. Kiedy kościół kształtuje uczniów, ludzie mogą podziwiać, czcić, ufać, naśladować i słuchać Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Członkowie kościoła, stają się wyposażeni przez Jezusa Chrystusa, skupiają się wokół Niego jako Mistrza, Przywódcy, Zbawiciela i Przyjaciela. Naszą radosną misją jest przedstawienie Go każdemu narodowi.

2. Misją kościoła jest wywyższanie Chrystusa. Paweł napisał, "w nim [Chrystusie]..., w którym też dostąpiliśmy udziału [...] abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały" (Efezjan 1.11-12; tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska). Częścią Bożego celu dla kościoła jest wywyższenie Jezusa Chrystusa w sposobie w jaki żyje kościół i w tym co czyni. Chrystus zaplanował swojemu kościołowi, aby reprezentował Jego ponadnaturalne, przemieniające życie dzieło dla świata. W Jego kościele, Chrystus pokazuje światu jacy mogą być ludzie, którzy otrzymali przebaczenie i są wolni- ludzie, którzy są pojednani z Bogiem na skutek radosnej, zwycięskiej ofiary Chrystusa. On zamierzył, aby wartości kościoła były Jego wartościami. On oczekuje, że styl życia kościoła odzwierciedla Jego charakter (2 Koryntian 6.14-7.1; Efezjan 5.23-32; Kolosan 1.13, 18; 1 Tymoteusza 3.15). Tak jak księżyc odbija światło słoneczne, tak kościół jest odbiciem chwały Bożej dla świata żyjącego w ciemności.

3. Misją kościoła jest wzmacnianie świętych. Kościół ma zachęcać i pocieszać jego poszczególnych członków (1 Tesaloniczan 5.11; 2 Koryntian 13.11). "By nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem" (1 Koryntian 12.25; tłum. Biblia Tysiąclecia). Jezus jest kamieniem węgielnym i kościół jest połączony z całą budowlą "zespolona wznosi się coraz bardziej ku górze jako wspaniała świątynia w Panu. Stanowiąc jedność z Nim, wy również razem z innymi jesteście częścią budowli mającej stać się domem, w którym zamieszka przez Ducha swojego sam Bóg" (Efezjan 2.19-22, tłum. Biblia Warszawsko- Praska; zobacz także 4.4-25). Jezus Chrystus zamierzył, aby Jego kościół ukazywał Bożą rodzinę na ziemi, aby świat pogański mógł dostrzec jak Bóg buduje swoją rodzinę wokół Jezusa Chrystusa i jak ta rodzina troszczy się o siebie wzajemnie (zobacz Ew. Marka 3.35 oraz Ew. Jana 13.35).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka powinna być misja kościoła?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries