settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat misji światowych?

Odpowiedź


Biblia nie używa wyrażenia "misje światowe", ale Bóg jest zdecydowanie nastawiony na misje (Ew. Łukasza 19.10), a Jego miłość rozciąga się na cały świat (Ew. Jana 3.16). Zbawienie wszystkich narodów jest troską każdego chrześcijanina, w oparciu o przynamniej trzy czynniki przedstawione w Piśmie Świętym:

Po pierwsze misje światowe są ważne, ponieważ Bóg jest Stworzycielem wszystkich ludzi; po drugie, Bóg troszczy się równie mocno o wszystkich ludzi i po trzecie, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i poznali prawdę na temat Jezusa Chrystusa (1 Tymoteusza 2.4). Ze względu na postawę Boga wobec ludzi na całym świecie, wiemy, że misje światowe- ewangelizacja ludzi na świecie- jest wartościowym celem. Bóg posłał Swojego Syna na świat, aby wypełnić proroctwo: "Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość" (Ks. Izajasza 9.1).

Misje światowe mają swoje podstawy w poleceniu Jezusa skierowanym do Jego uczniów, aby iść na cały świat i "czynić uczniami wszystkie narody" (Ew. Mateusza 28.19). To jest dokładnie to, do czego dążyli uczniowie. W syryjskiej Antiochii, Paweł i Barnaba zostali "oddzieleni" przez Ducha Świętego i powołani do specjalnego dzieła (Dz. Apostolskie 13.2). Tym zadaniem była ewangelizacja Cypru i Azji Mniejszej.

Ostatecznie, praca misyjna Pawła zabrała go do Europy. Paweł zawsze dążył do tego, aby być pionierem w świecie misyjnym: "A przy tym chlubą moją było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie" (Rzymian 15.20). Paweł głosił ewangelię "od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię" (werset 19); miał plany, aby udać się do Hiszpanii (werset 24), a ostatecznie dotarł do Rzymu. Księga Dz. Apostolskich ukazuje zapał misyjny wczesnego kościoła i podkreśla konieczność misji światowych.

Bóg nie dzieli ludzkości na rasy czy narody (Dz. Apostolskie 10.34-35). Biblia mówi, że bez Chrystusa, wszyscy jesteśmy w takim samym stanie duchowym: wszyscy odeszliśmy od chwały Bożej i jesteśmy pod przekleństwem grzechu Adama. Każdy- każda rasa, każda osoba, każda narodowość- potrzebuje usłyszeć ewangelię. Każdy potrzebuje sprawiedliwości Bożej, która przychodzi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. "Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!" (Rzymian 10.14-15). Oferta łaski jest dostępna dla wszystkich; Bóg troszczy się o wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia.

Powinniśmy zabiegać o misje światowe, ponieważ Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i poznali prawdę Ewangelii (1 Tymoteusza 2.4). Oferta zbawienia jest skierowana do każdego "kto chce" (Ks. Objawienia 22.17). "Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan" (Rzymian 3.29). Ks. Objawienia opisuje nowe, niebiańskie miasto Jerozolimę jako miejsce, gdzie wszystkie narody będą przebywać w świetle Baranka i gdzie chwała wszystkich narodów będzie przebywać (Ks. Objawienia 21.22-27). Bóg troszczy się o wszystkie narody i przedstawiciele wszystkich narodów będą obecni w niebie.

Anioł przekazał pasterzom betlejemskim dobrą nowinę "oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu" (Ew. Łukasza 2.10). Gdy wspieramy misje światowe, gdy dzielimy się dobrą nowiną o odkupieniu, które jest w Jezusie Chrystusie, uwielbiamy Boga, który mówi, "O, jakże piękne są tam, na wzgórzach, stopy tego, co niesie dobrą nowinę, co pokój zwiastuje i sprowadza szczęście! Co zbawienie ogłasza..." (Ks. Izajasza 52.7; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat misji światowych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries