settings icon
share icon
Pytanie

Komplementaryzm versus egalitaryzm- który pogląd jest biblijnie poprawny?

Odpowiedź


Podsumowując „The Council on Biblical Manhood and Womanhood” [to ewangeliczna organizacja chrześcijańska promująca komplementarny pogląd na kwestie płciowe, założona w 1987 r. przez Wayniego Grudema- wyjaśnienie od tłum.], komplementaryzm jest poglądem, że Bóg ogranicza kobiety do pełnienia funkcji przywódczych w kościele, a zamiast tego wzywa kobiety do pełnienia równie ważnych, ale uzupełniających się ról. Podsumowane przez „Christians for Biblical Equality” egalitaryzm jest poglądem mówiącym, że nie ma biblijnych ograniczeń w służbie w kościele związanych z płcią. Ponieważ oba stanowiska twierdzą, że są oparte na Biblii, niezwykle ważne jest, aby w pełni zbadać, co dokładnie mówi Biblia na temat komplementaryzmu versus egalitaryzmu.

Ponownie, aby podsumować, po jednej stronie są egalitaryści, którzy wierzą, że nie ma różnic płciowych i skoro jesteśmy jednym w Chrystusie, kobiety i mężczyźni są zamienni, gdy chodzi o role funkcyjne w przywództwie i w domu. Przeciwny pogląd jest utrzymywany przez tych, którzy określają siebie komplementarianami. Pogląd komplementarian wierzy w zasadniczą równość mężczyzn i kobiet jako osób (np. jako ludzie stworzeni na obraz Boży), ale komplementarianie utrzymują różnice płci jeśli chodzi o role funkcyjne w społeczeństwie, kościele i domu.

Argument na rzecz komplementaryzmu możemy dostrzec w 1 Tymoteusza 2.9-15. Werset, który szczególnie wydaje się sprzeciwiać poglądowi egalitarystów pochodzi z 1 Tymoteusza 2.12, gdzie czytamy "nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie." Paweł podaje podobny argument w 1 Koryntian 14, gdzie pisze, "niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi" (1 Koryntian 14.34). Paweł podaje argument, że kobiety nie mają pozwolenia do nauczania i/lub pełnienia władzy nad mężczyznami w kościele. Fragmenty takie jak 1 Tymoteusza 3.1-13 oraz Tytusa 1.6-9 zdają się również ograniczać dostępność "urzędów" w przywództwie kościoła do mężczyzn.

Egalitaryzm zasadniczo opiera się na fragmencie z Galacjan 3:28. W tym wersecie Paweł pisze, "Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie." Pogląd egalitarny twierdzi, że w Chrystusie różnice płci, które są charakterystyczne w upadłych relacjach zostały usunięte. Jednak czy w ten sposób werset z Galacjan 3.28 powinien być rozumiany? Czy kontekst uzasadnia taką interpretację? Jest całkowicie jasne, że ta interpretacja niszczy kontekst wersetu. W Liście do Galacjan Paweł demonstruje wielką prawdę o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę, a nie przez uczynki (Galacjan 2.16). W Galacjan 3.15-29, Paweł przedstawia różnice pomiędzy prawem a obietnicą. Galacjan 3.28 pasuje do argumentu Pawła, że wszyscy którzy są w Chrystusie są potomstwem Abrahama przez wiarę i dziedzicami obietnicy (Galacjan 3.29). Kontekst tego fragmentu wyraźnie wskazuje, że Paweł odnosi się do zbawienia, a nie roli w kościele. Innymi słowy, zbawienie jest dostępne bezwarunkowo dla wszystkich bez odniesienia do zewnętrznych czynników takich jak etniczność, status ekonomiczny czy płeć. Rozciąganie tego kontekstu, aby odnieść tę zasadę również do ról płciowych w kościele, wykracza daleko poza argumentację Pawła.

Jakie jest prawdziwe sedno tego argumentu i to co wielu egalitarystów nie rozumie to fakt, że różnica w roli nie równa się różnicy w jakości, znaczeniu czy wartości. Mężczyźni i kobiety są na równi wartościowi w oczach Boga i Jego planie. Kobiety nie są podrzędne wobec mężczyzn. Bóg raczej przypisał inne role mężczyznom i kobietom w kościele i domu, ponieważ tak zaprojektował nas do funkcjonowania. Prawda rozróżnienia i równości może być postrzegana w funkcjonowaniu hierarchii w Trójcy Świętej (por. 1 Koryntian 11.3). Syn podlega Ojcu, a Duch Święty podlega Ojcu i Synowi. To poddanie w funkcji nie implikuje niższości istoty; wszystkie trzy Osoby są jednakowo Bogiem, ale różnią się swoją funkcją. Podobnie, mężczyźni i kobiety są jednakowo ludźmi i w równym stopniu ukazują obraz Boga, ale mają wyznaczone przez Boga role i funkcje, które odzwierciedlają funkcjonalną hierarchię w Trójcy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Komplementaryzm versus egalitaryzm- który pogląd jest biblijnie poprawny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries