settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest biblijne oddzielenie?

Odpowiedź


Biblijne oddzielenie jest uznaniem, że Bóg oddzielił wierzących od świata pełnego grzechu do osobistej i zbiorowej nieskazitelności. Biblijne oddzielenie dotyczy dwóch sfer: osobistej i kościelnej.

Osobiste odłączenie związane jest z indywidualnym zaangażowaniem w rozwijaniu Bożych standardów zachowania. Daniel odłączał się gdy postanowił „nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem” (Księga Daniela 1.8). Jego postawa oparta na Bożym objawieniu w Prawie Mojżeszowym było właśnie takim biblijnym przykładem odłączenie.

Współczesnym przykładem oddzielenia człowieka może być decyzja aby ograniczyć własny udział w imprezach gdzie podają alkohol. Taka decyzja może wynikać z unikania pokus (Rzymian 13.14), wystrzegania się „wszelkiego rodzaju zła” (1 Tesaloniczan 5.22) lub po prostu wypływać z osobistego przekonania (Rzymian 14.5).

Biblia dokładnie naucza, że dziecko Boże ma być oddzielone od świata. „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a Ja przyjmę was” (2 Koryntian 6.14-17; zobacz także 1 Piotra 1.14-16).

Oddzielenie kościoła związane jest z decyzjami kościoła odnośnie więzi (współpracy?) z innymi organizacjami w oparciu o ich teologię i działalność. Oddzielenie zawiera się w słowie ‘kościół’, które pochodzi od greckiego słowa ‘ekklesia’ oznaczające ‘zgromadzenie powołanych.” W liście Jezusa do kościoła w Pergamonie ostrzega przed akceptowaniem tych, którzy nauczają fałszywych doktryn (Objawienia św. Jana 2.14-15). Kościół ma być odłączony, oddzielony od herezji. Współczesnym przykładem oddzielenia kościoła może być postawa kościołów denominacyjnych względem aliansów ekumenicznych, które pragną łączyć kościół z apostatami (odszczepieńcami).

Biblijne oddzielenie nie wymusza na chrześcijanach, aby zerwali wszelki kontakt z niewierzącymi. Tak jak Jezus, powinniśmy przyjaźnie odnosić się do grzeszników lecz nie brać udziału w popełnianiu grzechów (Ew. Łukasza 7.34). Paweł określa właściwe zrozumienie podziału: „Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata” (1 Koryntian 5.9-10). Innymi słowy jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy ze świata.

Mamy być światłem dla świata nie pozwalając, aby świat ugasił nasze światło. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 5.14-16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest biblijne oddzielenie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries