settings icon
share icon
Pytanie

Skoro kobiety głoszące (Słowo Boże) mogą być tak samo dobre jak mężczyźni, czy nie oznacza to, że są powołane do głoszenia?

Odpowiedź


Z powodu dawnych epok, gdzie kobiety były traktowane jak obywatele drugiej kategorii w każdym obszarze, wielu zakłada, że biblijne ograniczenia roli kobiet w kościele są częścią tej seksistowskiej mentalności. Inni podkreślają to, że skoro kultura usunęła większość różnic płciowych, kościół powinien uczynić tak samo. Inni wskazują, że kobieta może być tak samo utalentowana- albo i bardziej- aniżeli mężczyzna w publicznych wystąpieniach i biblijnym zrozumieniu, zatem powinna móc głosić w taki sam sposób jak mężczyźni. To jest kwestia stwarzająca podziały i musimy przyjrzeć się temu, co mówi Biblia.

Biblia zawiera wytyczne Boże dotyczące ról płciowych w Jego zamierzonym świecie. Te role są inne, nie większe czy mniejsze. Czerwony i zielony są innymi kolorami. Jeden nie jest ważniejszy aniżeli inny, ale są używane do innych celów. Razem, uzupełniają się wzajemnie, wypełniając nasz świat wspaniałymi barwami. Gdyby wszystko było czerwone lub wszystko było zielone, nie docenilibyśmy piękna żadnego z nich. Zatem tak samo jest z komplementarnością płciową. Gdy mężczyźni i kobiety współpracują razem w ramach zadań nadanych im przez Boga, Boże królestwo rozkwita.

Kobiety są powołane do wielu obszarów służby, i otrzymują dary od Ducha Świętego tak jak mężczyźni. Powinny wypełniać te powołania i używać tych darów tak jak mężczyźni powinni. Kobiety z darem nauczania powinny używać tego daru, ale zgodnie z biblijnymi wskazówkami. Te wskazówki można znaleźć w 1 Tymoteusza 2.12. Podkreślenie jest wyraźne: Bóg zamierzył przywództwo mężczyzn w kościele z kobietami usługującymi w rolach wspierających. To nie oznacza koniecznie, że mężczyźni nie mogą lub nie powinni uczyć się od kobiet; oznacza to, że kobiety nie powinny mieć duchowej władzy nad mężczyznami. Pozycja pastora czy starszego jest rolą zarezerwowaną dla mężczyzn- którzy muszą również spełniać określone wymogi (zobacz Tytusa 1.5-9).

Kobieta obdarowana w nauczaniu czy ewangelizowaniu ma wiele dróg wykorzystania swojego daru w kościele, jeśli tylko nie uzurpuje sobie nadanego przez Boga autorytetu duchowego nad mężczyznami. W większości kościołów komplementarnych, kobiety nauczają inne kobiety i dzieci, podczas gdy mieszane grupy dorosłych prowadzone są przez mężczyzn. Kobieta może być wspaniałym mówcą i doskonałym głosicielem, ale jej umiejętność nie neguje biblijnego wzoru. Nie powinna głosić mężczyznom, tak jakby była ich duchowym przywódcą, bez względu na jej obdarowanie. Biblijny zakaz wobec kobiet uzurpujących sobie duchowy autorytet w kościele oznacza, co najmniej, że kobiety nie powinny podawać wykładnię doktryny obecnej w kościele. Interpretatorami Pisma Świętego z autorytetem- tymi, którzy nadają duchowy kierunek kościołowi- mają być mężczyźni.

Dz. Apostolskie 18.24-26 opisują historię Apollosa nauczanego przez zespół- męża i żonę- Pryscyllę i Akwilę. Apollos przyjął to nauczanie, nauczył się pełnego przesłania ewangelii i stał się znacznie dynamiczniejszym ewangelistą. Czy Pryscylla była prototypem współczesnej "kobiety głosicielki"? Nie, fragment jasno wskazuje, że wskazówki, które otrzymał Apollos były nieformalnymi, prywatnymi i poprowadzonymi zarówno przez Pryscyllę jak i jej męża: "...zabrali go ze sobą i wprowadzili w tajniki drogi Bożej" (werset 26; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Pryscylla pomogła w dzieleniu się ewangelią z Apollosem; nigdy nie była postrzegana jako jego duchowy autorytet w kościelnym wymiarze. Paweł nazywa później Pryscyllę i jej męża "współpracownikami w Chrystusie Jezusie" (Rzymian 16.3). Niektóre kobiety, które są obdarowanymi mówcami odczuwają powołanie do głoszenia i w wielu przypadkach mogłyby robić lepszą pracę przy kazalnicy niż mężczyźni. Ale ważne jest, aby podchodziły do tej kwestii biblijnie i dobrowolnie ograniczały siebie do tych dróg jakie Bóg im zamierzył. Przyjęcie roli pastorskiej, decydowanie o duchowym kierunku kościoła i inne sposoby pełnienia władzy nad mężczyznami w kościele wykracza poza Boży plan.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Skoro kobiety głoszące (Słowo Boże) mogą być tak samo dobre jak mężczyźni, czy nie oznacza to, że są powołane do głoszenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries