settings icon
share icon
Pytanie

W jakim sensie kościół jest Ciałem Chrystusa?

Odpowiedź


Wyrażenie „Ciało Chrystusa" jest powszechną metaforą Nowego Testamentu w odniesieniu do Kościoła (wszystkich tych, którzy są naprawdę zbawieni). Kościół jest nazwany „jednym ciałem w Chrystusie" w Rzymian 12.5, „jednym ciałem" w 1 Koryntian 10.17, „ciałem Chrystusa" w 1 Koryntian 12.27 i Efezjan 4.12 oraz „ciałem" w Hebrajczyków 13.3. Kościół jest wyraźnie utożsamiany z „ciałem" Chrystusa w Efezjan 5.23 i Kolosan 1.24.

Kiedy Chrystus przyszedł na świat, przyjął postać ludzką „przygotowaną" dla Niego (Hebrajczyków 10.5; Filipian 2.7). Poprzez swoje ciało Jezus zademonstrował miłość Boga w sposób jasny, zauważalny i śmiały — szczególnie w swojej ofiarniczej śmierci na krzyżu (Rzymian 5: 8). Po wniebowstąpieniu Chrystus kontynuuje swoje dzieło na świecie poprzez tych, których odkupił — teraz Kościół ukazuje miłość Bożą w jasny, zauważalny i śmiały sposób. W ten sposób Kościół funkcjonuje jako „Ciało Chrystusa".

Kościół może być nazwany Ciałem Chrystusa z powodu poniższych faktów:

1) Członkowie Ciała Chrystusa połączeni są z Chrystusem w zbawieniu (Efezjan 4.15-16).

2) Członkowie Ciała Chrystusa naśladują Chrystusa, który jest ich Głową (Efezjan 1.22-23).

3) Członkowie Ciała Chrystusa reprezentują Chrystusa w sensie fizycznym na tym świecie. Kościół jest organizmem, poprzez który Chrystus objawia swoje życie dzisiejszemu światu.

4) W członkach Ciała Chrystusa przebywa/zamieszkuje Duch Święty Chrystusa (Rzymian 8.9).

5) Członkowie Ciała Chrystusa posiadają różnorodne dary dostosowane do określonych funkcji (1 Koryntian 12: 4-31). "Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus" (werset 12).

6) Członków Ciała Chrystusa łączy wspólna więź ze wszystkimi innymi chrześcijanami, bez względu na ich pochodzenie, rasę czy rodzaj służby. "Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie" (1 Koryntian 12.25).

7) Członkowie Ciała Chrystusa są bezpieczni w kwestii swojego zbawienia (Ew. Jana 10.28-30). Aby chrześcijanin mógł stracić swoje zbawienie, to Bóg musiałby dokonać „amputacji" w Ciele Chrystusa!

8) Członkowie Ciała Chrystusa uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (Kolosan 2.12).

9) Członkowie Ciała Chrystusa mają swój udział w dziedzictwie Chrystusa (Rzymian 8:17).

10) Członkowie Ciała Chrystusa otrzymują dar usprawiedliwienia w Chrystusie (Rzymian 5.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jakim sensie kościół jest Ciałem Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries