settings icon
share icon
Pytanie

Czy człowiek musi chodzić do kościoła, aby dostać się do nieba?

Odpowiedź


Zbawienie jest w Chrystusie. "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego [Jezusa] jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ew. Jana 3.16). Bóg dał nam swojego Syna, abyśmy mieli życie wieczne, usuwając potrzebę dokonywania przez nas jakichś dobrych uczynków, w tym chodzenie do kościoła, aby dostać się do nieba. Życie wieczne osiąga się jedynie dzięki wierze w Chrystusa. „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota" (1 Jana 5.12). Ci, którzy wierzą w Chrystusa, którzy przyjęli Jego zapłatę za swoje grzechy, spędzą wieczność w niebie. Ci, którzy Go odrzucą, nie będą w niebie.

Żadna frekwencja w kościele nie pomoże nam osiągnąć wieczności w niebie. Ani też brak uczestnictwa w kościele nie sprawi utraty zbawienia. Jednak obecność w kościele jest ważna. Kościół powszechny, złożony ze wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa ku chwale Boga Ojca, są ciałem Chrystusa (Kolosan 1:18), a także Jego Oblubienicą (Objawienie 21: 2). Kościół jest miejscem chrześcijańskiej wspólnoty. Ponadto, jako członkowie ciała Chrystusowego, posiadamy pewne dary Ducha Świętego i mamy je wykorzystywać dla chwały Bożej i dla zbudowania reszty ciała Chrystusa. Aby ciało to mogło poprawnie funkcjonować „wszystkie członki" muszą być obecne (1 Koryntian 12.14-20).

Chrześcijanie są „nowym stworzeniem" w Chrystusie (2 Koryntian 5.17) i pragną chodzić do kościoła, ponieważ uznają, że jest to kluczowe dla ich duchowego rozwoju i dojrzałości. Niechęć do uczestnictwa w spotkaniach kościoła może wskazywać na brak duchowego wzrostu lub rozczarowanie sposobem „zorganizowania religii". Rzeczywiście istnieją dziś fałszywe kościoły i nie ma idealnego kościoła, ale w większości miejsc są lokalne wspólnoty wierzących. Prawdziwy, powszechny Kościół jest wzorowany na zborach w których doktryna opiera się na Piśmie Świętym, Chrystus jest wywyższony we wszystkim, Bóg jest wspólnie uwielbiany, a ludzie służą sobie wzajemnie obdarowaniem duchowym. I chociaż obecność w kościele nie gwarantuje życia wiecznego, to jednak znalezienie dobrego kościoła lokalnego jest kluczowe dla chrześcijan.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy człowiek musi chodzić do kościoła, aby dostać się do nieba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries