Maswali kuhusu ndoa


Bibilia na ndoa?

Biblia inasema nini juu ya talaka na kuoa tena?

Ifanye ndoa idumu?

Je! Ni vizuri kwa Mkristo kuchumbia au kuoa mtu ambaye si Mkristo?

Ni kitu gani wanandoa Wakristo wameruhusiwa/hawajaruhusiwa kufanya katika ngono?

Nimepewa talaka. Ninaweza kuoa kulingana na Bibilia?

Mwanamke anastahili kumtii mume wake?

Je ni nini huunda ndoa kulingana na Biblia?

Ni nini maana ya kuachana na kushikamana?

Je, kutakuwa na ndoa mbinguni?

Je, Mkristo anapaswa kufanya nini kama yeye ameolewa na asiyeamini?

Ni nini maana ya kuwa mwili mmoja katika ndoa?

Kwa nini Mungu aliruhusu mitala / zaidi ya mke, mume mmoja katika Biblia?

Je! Dhuluma ni sababu ya kukubalika kwa talaka?

Mkewe wa Mkristo anapaswa kushughulikia jambo la uzinzi ambalo limesababisha mtoto?

Je! Ni jibu gani linalopaswa kwa Mkristo ambaye mwanandoa wake amekuwa na uhusiano nje ya ndoa?

Ni kitu gani kinapaswa kuwa kipekee kuhusu ndoa ya Kikristo?

Harusi ya Kikristo inapaswa kuwa tofauti na harusi isiyo ya Kikristo ki vipi?

Je, ni lazima nikiri dhambi yangu ya uzinzi kwa mke wangu?

Je! Ni misingi gani ya Kibiblia kwa talaka?

Je, ndoa huzuia uhusiano wako na Mungu?

Je! Kuoa tena baada ya talaka daima ni uzinzi?

Je! Ninawezaje kurejesha ndoa yangu?

Je, ni makosa kwa wanandoa kufanya ngono tu kwa ajili ya radhi?

Ina maana gani kufungwa nira isiyo na usawa?


Maswali kuhusu ndoa