settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kuwa mume wa kiungu?

Jibu


Unapouliza ni jinsi gani unaweza kuwa mume wa kiungu, moja ya ukweli wa kwanza utatambua ni kwamba hakuna mtu yeyote kikawaida ni wa kiungu. Wanaume wala wanawake hawawezi kuwa kila kitu Mungu anataka wawe kwa nguvu zao wenyewe. Kwa hiyo kuwa mume au mke wa kiungu kunahitaji kwamba kwanza tupeane maisha yetu kwa utawala wa Yesu Kristo. Kuwa "waumini" maana yake ni lazima tuwe na Mungu. Wakati Roho Wake anaishi ndani yetu, anatuwezesha kuishi maisha ya kimungu (Wagalatia 2:20; Tito 2:12).

Wafilipi 2: 3-4 huweka msingi wa mahusiano yote ya kimungu, ikiwa ni pamoja na ndoa: " Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine." Katika ndoa, hii ina maana kwamba mume na mke hawako tena wakuu wao wenyewe. Kila mmoja amejisalimisha kwa mwingine kwa hiari haki ya kufanya chochote wanachotaka wakati wowote wanataka. Hii inaweza kuwa ngumu hasa kwa wanaume, hasa ikiwa walikuwa wakiwa kwa muda mrefu. Huenda kamwe isije kwa akili ya mume kuwa mke wake hafurahi jinsi anavyofurahia kuhusu kutumia muda wake mwishoni mwa wiki katika mchezo wa soka au uwindaji. Lakini fungu hili linatufundisha kwa makusudi kufikiria hisia na mawazo ya wengine, badala ya kudhani kwamba wanafikiri kama sisi.

Waraka wa Kwanza wa Petro 3: 7 inasema, "Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili; na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu; na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe." Neno" chombo dhaifu" mara nyingi halijaeleweka. Haimaanishi kuwa duni, kwa maana mstari unaendelea kwa kusema kuwa mwanamke ni mrithi mshiriki na mumewe. Katika mazingira ya mstari huu, "dhaifu" inamaanisha kuwa mwanamke hapaswi kuchukuliwa kama "mmoja wa wavulana." Ameundwa tofauti, katika mwili na roho. "Kuelewa" ni muhimu. Mume lazima amusome mke wake, aelewe yeye ni nani, na kufanya uamuzi unaoonyesha uwezo wake na uzuri. Mapambano ya kimwili, unyanyasaji wa maneno, na kumwaacha pekee kihisia hazina nafasi katika ndoa ya Kikristo. Kuishi pamoja naye kwa njia ya kuelewana inamaanisha kwamba mume mwenye hekima hudhibiti mahitaji na matamanio yake mwenyewe ili ya mke wake yatimizwe. Hamdharau, kupuuza michango yake kwa familia, au kumtarajia kufanya kile Mungu amempa. Anafanya utafiti wa mwanamke mmoja kuwa jitihada za maisha, na anataka kuwa mtaalam wa hiyo.

Waefeso 5 inaendeleza maelezo haya ya mume wa kiungu. Mstari wa 25 unasema, "Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake." Ulinganisho huu na Kristo na kanisa unasema mengi. Wanaume wanapaswa kuonyesha upendo wa dhabihu, usio na masharti kwa wake zao kwa namna ile ile ambayo Yesu anatupenda, Bibi arusi wake, hata wakati sisi ni waasi, si wasikilivu, na wasiopendeka. Mstari wa 28 unasema, "Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe." Wanaume hawana tatizo la kupenda miili yao wenyewe. Utekelezaji wa kijinsia, uwezo wa misuli, na mahitaji mengine ya kimwili mara nyingi ni vipaumbele vya juu. Mungu amewaamrisha waume kuwapa wake zao kipaumbele kima hicho ambacho wao hutoa kwa mahitaji yao ya kimwili. Yesu kwa hiari alitoa mwili wake mwenyewe kwa unyanyaswa, kudhalilishwa, na haja kwa ajili ya bibi yake, kanisa. Huo ndio mfano Maandiko haya huwapa wanaume kufuata.

Wake wa Kikristo wanataka uongozi wa kiungu, sio uimla. Hata hivyo, mtu hawezi kuongoza ambako hajawahi. Kiongozi anatangulia kwanza, kuimarisha njia, kupigana na masuala ya kiroho na kisha kutoa mwelekezo wa Mungu kwa familia yake. Uhusiano unaoendelea wa kibinafsi na Yesu ni muhimu ili kuongoza familia kiroho. Mungu anaweka wanaume kuwajibika kwa ustawi wa kiroho na kimwili wa familia zao (1 Timotheo 5: 8). Hata kama mke anaweza kuwa bora katika kufundisha na kuongoza, mume bado anahusika katika kufundisha watoto wao. Anapaswa kuongoza kwa mfano katika mahudhurio ya kanisa, kusoma Biblia, sala, na taaluma za kiroho. Ni vigumu kwa mke Mkristo kumheshimu mumewe katika maeneo mengine wakati hajawahi kuwa mwingi katika kumongoza kiroho.

Wanaume wote wawe wameoa au hawajaoa wanaweza kufaidika kutokana na sifa hizi za kiongozi wa kiungu. Kiongozi ni

• Kwanza ni mtumishi (Mathayo 23:11)

• Anayefundishika (Methali 19:20)

• mejazwa na Roho Mtakatifu (Matendo 6: 3)

• Anafurahia jukumu lake (Waefeso 6: 7)

• mfano wa unyenyekevu na msamaha (1 Petro 5: 6; Waefeso 4:32)

• Anawapenda wale anaowaongoza (Mathayo 5:46; Yohana 13: 34-35)

• Yuu tayari kukubali kushindwa kwake na maeneo ambako anahitaji kukua (Wafilipi 3:12)

Zaidi hasa, mwanaume anaweza kuwa mume wa kiungu kwa kuzingatia yafuatayo:

1. Je, ratiba yako inaonyesha kwamba familia yako ni kipaumbele cha juu kwa wakati, nguvu, na mazingatio?

2. Je! Unasikiliza ushauri wa 1 Petro 3: 7 na kumsoma mke wako kweli?

3. Je! Unachukua hatua ya kuongoza mke wako kiroho kwa kushiriki mambo ambayo Mungu anakufundisha?

4. Je, unajali hali ya mke wako na mahitaji yake ya ngono? Yatakuwa tofauti na yako, na mume anayemheshimu Mungu huheshimu hilo bila ya kumtuliza au kujaribu "kumudhulumu".

5. Je, unakubali wajibu sawa kwa watoto? Hata kama mke wako ni bora katika mambo fulani ya ulezi, watoto wako ni wajibu wako. Mke wako anahitaji mpenzi ambaye kwa anamzaidia mzigo kwa hiari.

6. Kuchunguza kima cha sauti yako. Je! Umeanguka katika tabia ya ukatili, lawama, au udanganyifu wa hila?

7. Je! Umewahi kunatumia mateso ya kimwili au ya maneno kwa namna yoyote? Ikiwa unahitaji usaidizi wa kudhibiti hasira, utafute.

8. Katika maeneo ambayo mke wako ni dhaifu, unamsaidia kukua badala ya kumshtaki au kumfinya?

9. Je, wewe ni msikilizaji mzuri? Wanawake wanahitaji kushiriki yaliyo mioyoni mwao, na wewe ndio mahali salama kabisa pa kufanya hivyo.

10. Je! Wewe ni mlezi wa moyo wake, ndoto, na kujithamini? Huwezi kuwa Mungu kwake, lakini unaweza kumtia moyo kuungana na Mungu kwa namna ambazo mahitaji yake ya kihisia ya kina yatatimizwa ndani Yake.

Wanaume mara nyingi hujipima wenyewe na vitu vya nje, ambavyo vipo zaidi ya udhibiti wao. Fedha, umaarufu, uwezo wa kimwili, na nguvu ni ya muda mfupi na hupita kwa haraka. Hata hivyo, mume anaweza kuchagua kufafanua mafanikio kwa jinsi amefuata amri ya Mungu ya kumheshimu mkewe na kuongoza familia yake. Mke mwenye furaha ni ushuhuda wa mumewe. Huku hawajibiki jinsi mke wake anavyoitikia, kila mume anaweza kudhibiti jinsi anavyofuata mfano wa Yesu kwa kuwapenda na kuongoza wale ambao Mungu amempa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kuwa mume wa kiungu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries