settings icon
share icon
Swali

Je! Ni jibu gani linalopaswa kwa Mkristo ambaye mwanandoa wake amekuwa na uhusiano nje ya ndoa?

Jibu


Uzinzi husababisha hali ngumu na yenye uchungu sana, ambayo inahusisha hisia zote, na, kwa Mkristo, unaweza kunyoosha imani karibu na kiwango cha kuvunjika. Kitu bora cha kufanya ni "kumtwika yeye fedhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu"(1 Petro 5: 7). Ikiwa umekosewa, nenda kwa Bwana kwa faraja, hekima, na mwongozo wa kila siku. Mungu anaweza kutusaidia kupitia majaribio ya kina zaidi.

Uzinzi daima ni dhambi. "Mungu atawahukumu waasherati na wazinzi wote" (Waebrania 13: 4). Chama kilichojeruhiwa kinapaswa kupumzika katika ukweli kwamba Mungu ndiye wa kulipiza kisasi. Mtu aliyekosewa hahitaji kuwa na wasiwasi wa kupata usawa. Mungu atafanya kazi nzuri zaidi ya kutulipizia kisasi. Wakati tunaposalitiwa, tunahitaji kupeleka maumivu kwa Yule ambaye anajua kila kitu na atashughulika nayo kwa usahihi.

OMBA. Tafuta Bwana kwa hekima, kwa uponyaji, na kwa uongozi. Jiombee mwenyewe, mwoombee mkosaji, na ombea mtu yeyote anayehusika. Omba kwa Bwana aongoze mawazo, maneno, vitendo, na maamuzi yako.

KUWA MWAMINIFU. Mwanandoa aliyesalitiwa atakabiliwa na madhara ya maumifu ya kina. Ni sahihi kuhusisha hasira na maumivu yaliyosababishwa na uzinzi. Kuelezea hisia hizi kwa Mungu inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea uponyaji wa ukweli (angalia Zaburi 77: 1-2). Kutoa hisia na mahitaji yetu juu ya Mungu inamruhusu Yeye kuhudumia mioyo yetu ili tuweze kuachilia kosa. Ushauri wa kimungu kutoka kwa mshauri Mkristo au mchungaji ni muhimu.

KUWA TAYARI KUSAMEHE. Tunapaswa kuwasamehe wengine kama vile tumewasamehewa (Waefeso 4:32). Tunapaswa kuwa tayari na kupanua msamaha kwa mtu yeyote, ikiwa ni pamoja na mwanandoa ambaye amekuwa na uhusiano nje ya ndoa, ambaye anatujia kwa kutubu, akikiri dhambi yake (Mathayo 6:14 -15; 18:23 -35; Waefeso 4:31 — 32; Wakolosai 3:13). Msamaha wa kweli hauwezi kukamilika kwa muda fulani, lakini nia ya kusamehe inapaswa kuwepo daima. Kuficha uchungu ni dhambi na kutaathiri vibaya maamuzi ya kila siku.

KUWA MWENYE BUSARA. Lazima tuzingatie uwezekano kwamba mwanandoa asiyemwaminifu hatatubu dhambi yake. Je! Tunapaswa kumsamehe mtu asiyekiri dhambi yake na bado hana toba? Sehemu ya jibu kukumbuka ni, kile msamaha sio:

Msamaha si kusahau. Hatujahulizwa kusahau uzoefu lakini kuhushughulikia na kuendelea mbele.

Msamaha sio kuondoa matokeo. Dhambi ina matokeo ya asili, na hata wale ambao wamesamehewa wanaweza bado kuteseka kutokana na uchaguzi wao wa zamani: "Je! Mtu aweza kukanyaga makaa ya moto, na nyayo zake zisiungue? Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake; kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia"(Methali 6: 28-29).

Msamaha si hisia. Ni jitihada ya kusamehe mkosaji. Ni shughuli inayofanyika kati ya mkosewa na mkosaji. Hisia zinaweza au haziwezi kuandamana na msamaha.

Msamaha sio kitendo cha binafsi au siri katika moyo wa mtu binafsi. Msamaha unahusisha angalau watu wawili. Hii ndiyo sababu kukiri na toba kunahitajika.

Msamaha sio marekebisho ya moja kwa moja ya uaminifu. Si sahihi kufikiri kuwa kusamehe mwanandoa asiyemwaminifu leo kunamaanisha kila kitu kimerudi kawaida kesho. Maandiko yanatupa sababu nyingi za kutowaamini wale ambao wamethibitisha kuwa hawaaminiki (tazama Luka 16: 10-12). Kujenga tena uaminifu kunaweza kuanza tu baada ya mchakato wa upatanisho unaohusisha msamaha wa kweli-ambao, bila shaka, unahusisha kukiri na toba.

Pia, muhimu zaidi, msamaha unatolewa si sawa na msamaha unaopokewa. Tabia ya msamaha-kuwa tayari kusamehe-ni tofauti na shughuli halisi ya msamaha. Hatupaswi kufupisha mchakato wa kukiri na toba na kujenga tena uaminifu.

Msamaha unaweza kutolewa na mwanandoa aliyekosewa, lakini, ili kukamilika, inahitaji kwamba mtu aliyekuwa na uhusiano nje ya ndoa atambue haja yake ya msamaha na kuupokea, kuleta upatanisho katika uhusiano.

SAMEHEWA. "Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote" (1 Yohana 1: 9). Wakati ndoa iko katika mgogoro, pande zote mbili zinapaswa kumwomba Mungu awasaidie kuona jinsi kila mmoja amechangia katika hali nzima na kuachiliwa kutoka uzito wa hatia mbele ya Mungu. Kuanzia kiwango hicho, kutakuwa na uhuru wa kutafuta ushauri na uongozi Wake. Roho Mtakatifu Wake atawawezesha kufanya yale ambayo hawangeweza kufanya wao wenyewe. "Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu" (Wafilipi 4:13).

Kama Mungu anaongoza, msamaha wa kweli na upatanisho hunawezekana. Haijalishi itachukua muda gani, juhudi zote zinapaswa kufanywa kwa kusamehe na kupatanisha (ona Mathayo 5: 23-24). Kama ikiwa anaweza kukaa au kuondoka, "Kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akao mwingine, azini; naye amwoaye yule aliyeachwa azini" (Mathayo 19: 9). Wakati chama kisicho na hatia kinaweza kuwa na sababu za talaka, upendeleo wa Mungu ni msamaha na upatanisho.

Kwa muhtasari, wakati mwanandoa wa Mkristo anakuwa na uhusiano nje ya ndoa, chama kilichokosewa lazima kilinde dhidi ya uchungu (Waebrania 12:15) kuwa mwangalifu usipate kulipa uovu kwa uovu (1 Petro 3: 9). Tunapaswa kuwa tayari kusamehe na kwa kweli tunataka upatanisho; wakati huo huo, hatupaswi kupanua msamaha kwa wasio toba. Katika vitu vyote tunapaswa kumtafuta Bwana na kupata utimilifu wetu na uponyaji ndani yake.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni jibu gani linalopaswa kwa Mkristo ambaye mwanandoa wake amekuwa na uhusiano nje ya ndoa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries