settings icon
share icon

Pitanja o Crkvi

српски
Šta je to crkva?

Šta je svrha crkve?

Zašto je odlazak u crkvu bitan?

Zašto je bitna Gospodnja Večera / hrišćansko pričešće?

Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?

Zašto treba da verujem u organizovanu religiju?

Da li hrišćani treba da praznuju Sabat?

Da li žene mogu da služe kao pastiri / propovednici? Šta Biblija kaže o ženama u službi?

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?

Šta je biblijsko odvajanje?

Šta Biblija kaže o crkvenoj disciplini i isključenju?

Šta Biblija govori o formi ckvene uprave?

Šta Biblija govori o rastu crkve?

Zašto ima toliko hrišćanskih denominacija?

Zašto ima toliko mnogo hrišćanskih tumačenja?

Zašto je toliko hrišćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?

Šta je istorija hrišćanstva?

Šta znači izraz „muž jedne žene“ iz 1. Timoteju 3:2?

Koji je pravi način krštenja?

Da li Bog očekuje od hrišćana da drže subotu?

Da li Bog obnavlja funkcije apostola i proroka u današnjoj crkvi?

Da li je krštenje neophodno pre nego što osoba može da primi pričest?

Koje je značenje hrišćanskog slavljenja?

Kako se treba odnositi prema konfliktu u crkvi?

Šta je osnivanje crkava?

Da li crkva treba da daje deset procenata od desetka koji primi?

Koliko slavljenje treba da bude prioritet u crkvi?

Šta Biblija govori o hrišćanskom potvrđenju?

Koje su odgovornosti đakona u crkvi?

Koje su obaveze starešine u crkvi?

Da li hrišćanske žene treba da nose marame?

Da li treba da koristimo muzičke instrumente u crkvi?

Kako je Isus naš subotnji odmor?

Može li čovek koji je oženjen razvedenom ženom da služi u crkvenom vođstvu?

Koja je razlika između obreda i svetih tajni?

Da li treba da slušamo naše pastire?

Postoje li proroci u crkvi danas?

Kršten sam na nebiblijski način. Da li treba da se ponovo krstim?

Šta se podrazumeva pod stenom u Mateju 16:18?

Da li vino ili grožđe treba da se koristi tokom pričesti?

Da li žene mogu da služe kao đakoni u crkvi?

Da li žene mogu da služe kao starešine u crkvi?

Da li žene treba da ćute u crkvi?

Od čega se sastoji prava biblijska služba slavljenja?

Da li Biblija podučava o krštenju vernika na osnovu vere ili kreda?

Na koji način crkva predstavlja Hristovo telo?

Šta to znači da je crkva Hristova mlada?

U čemu je vrednost biti deo crkvene porodice?

Da li osoba mora da ide u crkvu da bi išla na nebo?

Šta treba da tražim u jednoj crkvi?

Zašto je članstvo u crkvi bitno?

Šta crkva treba da radi sa novčanim prilogom koji prima?

Da li je razlika između sveštenstva i laika biblijska?

Da li pričest treba da bude otvorenog ili zatvorenog tipa?

Da li je ekumenizam zasnovan na Bibliji? Da li hrišćanin treba da bude uključen u ekumenski (međuverski) pokret?

Povređen sam u crkvi u prošlosti. Kako mogu to da prebrodim i obnovim svoju strast za crkvom i želju da idem u crkvu?

Kada je ispravno napustiti crkvu?

Šta je dan za Gospoda?

Koliko često treba da se uzima Gospodnja večera/pričest?

Koji su prikladni razlozi za izostajanja iz crkve?

Šta hrišćanin treba da čini, ako on/ona živi u oblasti gde ne postoji crkva?

Koliko autoriteta treba pastir da ima nad crkvom?

Da li formalno biblijsko obrazovanje treba da bude uslov za muškarca pre nego što može da služi kao pastir?

Koje su kvalifikacije starešina i đakona?

Kako mogu služim u crkvi?

Šta je simbolika krštenja u vodi?

Kada je počela crkva?

Koje uloge žene mogu da imaju u službi?Vrati se na Srpsku stranu

Pitanja o Crkvi
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries