Pitanja o Crkvi


српски
Šta je to crkva?

Šta je svrha crkve?

Zašto je odlazak u crkvu bitan?

Zašto je bitna Gospodnja Večera / hrišćansko pričešće?

Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?

Zašto treba da verujem u organizovanu religiju?

Da li hrišćani treba da praznuju Sabat?

Da li žene mogu da služe kao pastiri / propovednici? Šta Biblija kaže o ženama u službi?

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?

Šta je biblijsko odvajanje?

Šta Biblija kaže o crkvenoj disciplini i isključenju?

Šta Biblija govori o formi ckvene uprave?

Šta Biblija govori o rastu crkve?

Zašto ima toliko hrišćanskih denominacija?

Zašto ima toliko mnogo hrišćanskih tumačenja?

Zašto je toliko hrišćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?

Šta je istorija hrišćanstva?

Šta znači izraz „muž jedne žene“ iz 1. Timoteju 3:2?

Koji je pravi način krštenja?

Da li Bog očekuje od hrišćana da drže subotu?

Da li Bog obnavlja funkcije apostola i proroka u današnjoj crkvi?

Da li je krštenje neophodno pre nego što osoba može da primi pričest?

Koje je značenje hrišćanskog slavljenja?

Kako se treba odnositi prema konfliktu u crkvi?

Šta je osnivanje crkava?

Da li crkva treba da daje deset procenata od desetka koji primi?

Koliko slavljenje treba da bude prioritet u crkvi?

Šta Biblija govori o hrišćanskom potvrđenju?

Koje su odgovornosti đakona u crkvi?

Koje su obaveze starešine u crkvi?

Da li hrišćanske žene treba da nose marame?

Da li treba da koristimo muzičke instrumente u crkvi?

Kako je Isus naš subotnji odmor?

Može li čovek koji je oženjen razvedenom ženom da služi u crkvenom vođstvu?

Koja je razlika između obreda i svetih tajni?

Da li treba da slušamo naše pastire?

Postoje li proroci u crkvi danas?

Kršten sam na nebiblijski način. Da li treba da se ponovo krstim?

Šta se podrazumeva pod stenom u Mateju 16:18?

Da li vino ili grožđe treba da se koristi tokom pričesti?

Da li žene mogu da služe kao đakoni u crkvi?

Da li žene mogu da služe kao starešine u crkvi?

Da li žene treba da ćute u crkvi?

Od čega se sastoji prava biblijska služba slavljenja?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o Crkvi