Da li je krštenje neophodno pre nego što osoba može da primi pričest?


српски
Pitanje: Da li je krštenje neophodno pre nego što osoba može da primi pričest?

Odgovor:
Pismo ne navodi da osoba mora da bude krštena pre nego što može da primi Večeru Gospodnju. Međutim, isti zahtev i za krštenje i učestvovanje u Večeri Gospodnjoj je spasenje verom u smrt, pokop i vaskrsenje Isusa Hrista.

Večeru Gospodnju ustanovio je Isus dok je jeo pashalnu večeru sa svojim učenicima veče pre Raspeća (Matej 26:20-28). U Mateju 28:19, posle smrti i vaskrsenja, Gospod je dao Veliko poslanje učenicima da idu u ceo svet i podučavaju Njegovo evanđelje. Isus je propratio ovo poslanje sa zapovešću da se novi vernici krste. Krštenje u vodi u ime Trojstva sprovodi se u crkvi od početka. Jedini uslov, kako se gore navodi, je da je osoba poverovala u Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja. Krštenje je slika iskustva spasenja i predstavlja čin poslušnosti našem Gospodu. Prema mnogim biblijskim učiteljima, to je prvi korak ka hrišćanskom učeništvu.

Večera Gospodnja predstavlja način da vernici u Hrista blisko komuniciraju sa Gospodom i sećaju se Njegove smrti. Krštenje je bitno obeležje koje izdvaja vernike u Hrista. Neko ko nije nikad bio kršten možda jeste vernik, ali nikad se nije javno izjasnio kao takav ili preduzeo prvi korak ka poslušnosti u Hristu. Možda zato neke crkve zahtevaju krštenje pre nego što se učestvuje u Večeri Gospodnjoj. Ipak Biblija nigde ne daje to upuststvo.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li je krštenje neophodno pre nego što osoba može da primi pričest?