settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način crkva predstavlja Hristovo telo?

српски

Odgovor


Izraz „Hristovo telo" je uobičajena novozavetna metafora za Crkvu (svi oni koji su istinski spašeni). Crkva se naziva „jednim telom u Hristu" u Rimljanima 12:5, „jedno telo" u 1. Korinćanima 10:17, „Hristovo telo" u 1. Korinćanima 12:27 i Efescima 4:12 i „telo" u Jevrejima 13:3. Crkva se izjednačava sa „telom" Hristovim u Efescima 5:23 i Kološanima 1:24.

Kada je Hristos ušao u naš svet, On je preuzeo fizičko telo „pripremljeno" za Njega (Jevrejima 10:5; Filipljanima 2:7). Kroz svoje fizičko telo, Isus je jasno, opipljivo i hrabro pokazao Božiju ljubav – posebno kroz Njegovu požrtvovanu smrt na krstu (Rimljanima 5:8). Posle telesnog uznesenja, Hristos nastavlja svoje delo u svetu kroz one koje je iskupio – Crkva sada pokazuje Božiju ljubav jasno, opipljivo i hrabro. Na ovaj način, Crkva funkcioniše kao „Hristovo telo".

Crkva se može nazvati Hristovim telom zbog ovih činjenica:

1) Članovi Hristovog tela su pridruženi Hristu u spasenju (Efescima 4:15-16).

2) Članovi Hristovog tela prate Hrista kao svoju glavu (Efescima 1:22-23)

3) Članovi Hristovog tela su fizički predstavnici Hrista na ovom svetu. Crkva je organizam kroz koji Hristos objavljuje svoj život u svetu danas.

4) U članovima Hristovog tela obitava Hristov Sveti Duh (Rimljanima 8:9).

5) Članovi Hristovog tela imaju mnoge različite darove koji odgovovaraju određenim službama (1. Korinćanima 12:4-31) „Jer kao što je telo jedno, i ima mnoge udove, a svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako je i Hristos″ (stih 12).

6) Članovi Hristovog tela imaju zajedničku sponu sa drugim hrišćanima, bez obzira na poreklo, rasu ili službu. „Da ne bude cepanja u telu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga″ (1. Korinćanima 12:25).

7) Članovi Hrisotovog tela su sigurni u svoje spasenje (Jovan 10:28-30). Da bi hrišćanin izgubio spasenje, Bog treba da izvede „amputaciju" Hristovog tela!

8) Članovi Hristovog tela saučestvuju u Hristovoj smrti i vaskrsenju (Kološanima 2:12).

9) Članovi Hristovog tela dele Hristovo nasledstvo (Rimljanima 8:17).

10) Članovi Hristovog tela primaju dar Hristove pravednosti (Rimljanima 5:17)

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Na koji način crkva predstavlja Hristovo telo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries