settings icon
share icon
Pitanje

Postoje li proroci u crkvi danas?

српски

Odgovor


Dar proroštva izgleda da je bio trenutni dar koji je Hristos dao da bi se ustanovila crkva. Proroci su bili temelj crkve (Efescima 2:20). Prorok je proglašavao poruku od Gospoda prvobitnim vernicima. Ponekada je prorokova poruka imala karakter otkrivenja (novo otkrivenje i istinu od Boga), a nekad je poruka proroka predviđala (vidi Dela 11:28 i 21:10). Prvi hrišćani nisu imali celu Bibliju, a neki od njih nisu imali pristup nijednoj od knjiga Novog zaveta. Novozavetni proroci su „popunjavali rupe" proglašavajući poruku ljudima koji inače nisu imali pristup Bibliji. Zadnja knjiga Novog zaveta (Otkrivenje) bila je završena tek krajem prvog veka. Zato je Bog slao proroke da proglašavaju Reč Njegovom narodu.

Da li postoje proroci danas? Ukoliko je svrha proroka da otkrije istinu od Boga, zašto bi nam oni bili potrebni danas, kada već imamo otkrivenje od Boga u Bibliji? Ako su proroci bili „temelj" rane crkve, da li mi i danas gradimo „temelj". Apsolutno! Da li Bog otkriva nekom istinu na natprirodan način i omogućava osobi da tu poruku prenese drugima? Apsolutno! Ali, da li je ovo bibiljski dar proroštva? Ne.

Kadgod neka osoba tvrdi da govori od Boga (što je suština proroštva), ključno je uporediti ono što on/ona govori sa onim što Biblija govori. Ukoliko bi Bog govorio danas kroz osobu, poruka bi bila u potpunoj saglasnosti sa onim što je Bog već rekao u Bibliji. Bog sebi nikada ne protivureči. 1. Jovanova 4:1 nas opominje: „Dragi moji, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove — jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svet". 1. Solunjanima 5:20-21 izjavljuje„ Proroštva ne potcenjujte. Sve proveravajte, zadržavajte što je dobro". Tako, bilo da je u pitanju „reč od Gospoda" ili navodno proroštvo, naš odgovor bi trebalo da bude isti. Uporedite ono što je rečeno sa onim što Bog govori. Ukoliko to protivureči Bibliji, odbacite. Ukoliko se slaže sa Biblijom, molite se za mudrost i uvid kako da primenite tu poruku (2. Timoteju 3:16-17; Jakovljeva 1:5).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Postoje li proroci u crkvi danas?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries