settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je toliko hrišćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?

српски

Odgovor


Prvo, bitno je istaći da „toliki“ nije tačan opis. Može da izgleda da su mnogi evanđeoski lideri uhvaćeni u skandalima ali to je prvenstveno zbog toga što se pridaje ogromna pažnja takvim skandalima. Postoje hiljade evnađeoskih hrišćanskih vođa, pastora, profesora, misionara, pisaca i evangelizatora koji nikada nisu učestvovali u tim skandalima. Najveći broj evanđeoskih hrišćanskih vođa su muškarci i žene koji vole Boga i koji su verni svojim bračnim drugovima i porodicama, koji obavljaju svoje dužnosti sa najvećom iskrenošću i integritetom. Neuspeh nekolicine ne bi trebalo da se koristi kao atak na sve ostale.

I dalje postoji problem da se skandali ponekad dešavaju onima koji tvrde da su evanđeoski hrišćani. Istaknuti lideri su bili otkriveni u preljubi ili prostituciji. Neki evanđeoski lideri su bili uhvaćeni zbog prevare u vezi sa porezom i drugim finansijskim nelegalnim radnjama. Zašto se takve stvari dešavaju? Postoje bar tri osnovna objašnjenja: 1) Neki koji tvrde da su hrišćani su šarlatani koji nisu vernici, 2) neke evanđeoske hrišćanske vođe dozvoljavaju da im pozicija uveća ponos i 3) sotona i njegovi demoni agresivnije napadaju one koji su u hrišćanskom vođstvu jer znaju da skandal koji uključuje vođu može da ima razarajući uticaj, kako na hrišćane tako i na nehrišćane.

1) Neke evanđeoske vođe koje su uhvaćene u skandalima su nespaseni šarlatani i lažni proroci. Isus je upozorio: „Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Po plodovima njihovim poznaćete ih.“ (Matej 7:15-20). Lažni proroci se pretvaraju da su pobožni ljudi koji izgledaju kao čvrste hrišćanske vođe. Međutim, njihovi „plodovi“ (skandali) ih konačno razotrkiju da su sasvim drugačiji od onoga kako su se prestavljali. Oni u ovome slede sotonin primer koji se maskriao kao anđeo svetlosti. „I nije čudo; jer i sam satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kad se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti; njihov svršetak biće po njihovim delima.” (2. Korinćanima 11:14-15).

2) Biblija jasno govori da „Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast” (Priče Solomunove 16:18). Jakovljeva 4:6 nas opominje da se Bog „suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat”. Biblija nas stalno upozorava na ponos. Mnoge hrišćanske vođe započnu službu u duhu poniznosti i oslanjanja na Boga, ali kako služba napeduje i raste, oni su u iskušenju da uzmu deo slave za sebe. Neke evanđeoske vođe, koje Boga slave na rečima, u suštini izgrade službu u svojoj snazi u mudrosti. Ova vrsta ponosa vodi ka propasti. Bog nas je upozorio preko proroka Osije: „Imajući dobru pašu behu siti; ali čim se nasitiše, ponese se srce njihovo, zato me zaboraviše” (Osija 13:6).

3) Sotona zna da kada podstakne skandal sa nekim evanđeoskim vođom on može da da ima moćan uticaj. Baš kao što je preljuba kralja Davida sa Vitsavejom i Urijino organizovano ubistvo prouzrokovalo veliku štetu Davodovoj porodici i celom izraelskom narodu, jako mnogo službe u crkvi bilo je uništeno moralnim padom njenog vođe. Mnogim hrišćanima je vera oslabila zbog pada vođe u greh. Nehrišćani su koristili pad hrišćana kao razlog da odbace hrišćanstvo. Sotona i njegovi demoni to znaju i zato usmeravaju sve više svoje napade na one koji su u ulozi vođe. Biblija nas upozorava: „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere (1. Petrova 5:8).

Kako treba da odreagujemo kada je hrišćanski vođa optužen ili uhvaćen u skandalu? 1) Ne slušaj niti prihvataj neosnovane optužbe (Priče Solomonove 18:8, 17; 1. Timoteju 5:19). 2) Preduzmi ispravne biblijske mere da bi prekoreo onoga koji je zgrešio (Matej 18:15-17; 1. Timoteju 5:20). Ako je greh dokazan i ako je veliki, osobu treba ukloniti za stalno iz vođstva u službi (1. Timoteju 3:1-13). 3) Oprosti onome koji je zgrešio (Efescima 4:32; Kološanima 3:13), i kada se dokaže da se osoba pokajala, vrati je u zajedništvo (Galatima 6:1; 1. Petrova 4:8) ali ne i vođstvo. 4) Budi veran u molitvi za svoje vođe. Znajući probleme sa kojima se suočavaju, iskušenja kroz koja prolaze, i stres koji moraju da prođu, treba da se molimo za svoje vođe tražeči od Boga snagu za njih, zaštitu i ohrabrenje. 5) Ono što je najvažnije, pad hrišćanskog vođe uzmi kao opomenu da se u potpunosti osloniš na Boga. Bog i samo Bog nikad ne izneveri, nikad ne greši, nikada ne laže. „Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove.” (Isaija 6:3).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je toliko hrišćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries