settings icon
share icon
Pitanje

Da li vino ili grožđe treba da se koristi tokom pričesti?

српски

Odgovor


Da li je prihvatljivo služiti (i/ili posluživati) vino tokom pričesti je opravdana debata među hrišćanima. Dok razgovaramo na ovu temu, ne treba da izgubimo iz vida veću stvar, a to je šta ta tečnost u čaši predstavlja – prolivenu krv našeg Gospoda i Spasitelja dok upostavlja Novi savez.

Prvo, evo pregleda na temu vina u Bibliji. Vrlo je jasno da se vino koristilo u Starom zavetu. Prvi put vidimo njegovu upotrebu (ili zloupotrebu) kada se Noje napio i ležao nepokriven u svom šatoru (Postanje 9:21). Kasnije, vidimo kralja Melhisedeka kako služi vino Avramu (Postanje 14:17-18). U Izlasku 29:40, Bog zapoveda da se vino koristi kao deo sistema žrtvovanja. Kada je David postavljen za cara, njegovi ljudi su slavili tri dana uz hranu i vino (1. Dnevnika 38-40). U stvari Psalam 104:15 nam kaže da je Bog napravio vino da „srce čoveka veseli". Takođe imamo obećanje da je Gospod pripremio gozbu za Njegove ljude jednog dana koja će se sastojati od „gozbe starog vina" (Isaija 25:6).

U Novom zavetu, Isusovo prvo čudo bilo je pretvaranje vode u vino na svadbi u Kani (Jovan 2:1-11). A naš Gospod, ne samo da je sam pio vino (Luka 7:34), već je rekao da će ga piti sa nama na nebu (Matej 26:29). Pored toga, apostol Pavle je uputio Timoteja da koristi vino umesto „samo vode" da bi mu bilo bolje za stomak (1. Timoteju 5:23).

(Bez obzira na često pominjanje vina u Bibliji, jasno je da pijanstvo nije prihvatljivo. Efescima 5:18 to jasno stavlja do znanja: „I ne opijajte se vinom, u čemu je raskadašnost").

Tako, zagovornici ispijanja vina prilikom pričesti na raspolaganju imaju Bibliju kao osnovu za taj stav i gore navedeni primeri (izuzev Noa) pokazuju kako vino, kada se ispravno koristi, može zaista da bude dobra stvar.

Oni koji veruju da vino ne treba da se koristi takođe imaju ubedljive argument i citiraju ih iz Biblije. Vidite na primer, upozorenja protiv vina u Izrekama 4:17; 20:1 i 23: 29-32. A u Knjizi Levita 10:9 Gospod govori Aronu da on i njegovi sinovi ne smeju da piju vino,kada ulaze u Šator od sastanka, pod pretnjom smrću.

Vino ili sok od grožđa na Večeri Gospodnjoj? Ne postoji čvrsto biblijsko pravilo koje govori u prilog jednom ili drugom kao prihvatljivijem. U stvari, odeljci koji se bave Zadnjom večerom ni ne pominju „vino" ili „sok od grožđa"; jednostavno pominju „čašu". Međutim, postoje neka praktična pitanja koja treba razmotriti. Ukoliko će prisustvo alkohola biti smetnja na bilo koji način, onda je to opravdana zabrinutost. Sigurno je da nijedna crkva ne želi da vidi ikog da odbije pričest samo zato što ne opravdava konzumiranje alkohola. Hristovo uputstvo crkvi je:„ Ovo činite, kad god iz nje pijete, meni za spomen" (1. Korinćanima 11:25). Bilo bi šteta da zbog prisustva vina neko da izgubi iz vida šta je bitno i tako ne uzme u obzir Hristovu zapovest.

Nigde u Božijoj Reči ne vidimo zahtev koji se tiče nivoa fermentisanja u sadržaju čase. Ipak, ukoliko neko ima jako mišljenje na bilo koji način o tome kako ispoštovati Gospoda, onda je u redu da ta osoba ima to uverenje. Ali, treba da budemo oprezni i ne zaboravimo šta čaša predstavlja i da ne osuđujemo brata ili sestru po pitanju ličnih ubeđenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li vino ili grožđe treba da se koristi tokom pričesti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries