Koji je pravi način krštenja?


Pitanje: Koji je pravi način krštenja?

Odgovor:
Najjednostavniji odgovor na ovo pitanje nalazi se u reči „krštenje“. Ona potiče od grčke reči koja znači „potopiti u vodu“. Zato je krštenje ili polivanje oksimoron, nešto što je samo po sebi kontradiktorno. Krštenje prskanjem bi značilo „potpiti nekoga u vodu prskanjem“. Krštenje podrazumeva potapanje u vodu.

Krštenje ilustruje vernikovo poistovećenje sa Hristovom smrću, sahranom i vaskrsenjem. „Ili ne znate da smo svi mi, koji smo kršteni u Hrista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Tako smo mi krštenjem u smrt zajedno s njim sahranjeni, da bismo, kao što je Hristos vaskrsnut iz mrtvih očevom slavom, i mi na isti način živeli novim životom.“ (Rimljanima 6:3-4). Delo potapanja u vodu je slika umiranja i sahrane sa Hristom. Ustajanje iz vode ilustruje Hristovo vaskrsenje. I zato je krštenje popatanjem jedini metod krštenja koji ilustruje sahranu sa Hristom i vaskrsenje sa njim. Krštenje prskanjem i polivanjem je nastalo kao rezultat nebiblijskog praktikovanja krštavanja dece.

Krštenje potapanjem, iako je najbiblijskiji način poistovećenja sa Hristom, nije, kao što neki veruju, preduslov za spasenje. Ono je pre čin poslušnosti, javnog objavljivanja vere u poistovećenju sa Hristom i nije, kao što neki veruju, preduslov za spasenje. Krštenje je slika našeg napuštanja starog života i postajanje novog bića (2. Korinćanima 5:17). Krštenje potapanjem je jedini način krštenja koji u potpunosti ilustruje ovu radikalnu promenu.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Koji je pravi način krštenja?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga