settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to crkva?

српски

Odgovor


Mnogi ljudi danas smatraju da je crkva građevina. Ovo nije biblijsko razumevanje crkve. Reč crkva dolazi od grčke reči "Ecclesia" koja se definiše kao "zajednica,” ili “oni koji su pozvani.” Koren reči “crkva” ne označava građevinu već ljude. Ironija je u tome da ako danas pitaš ljude u koju crkvu idu, oni će ti reći Baptističku, Metodističku ili neku drugu denominaciju. U mnogo slučajeva pod tim oni podrazumevaju zgradu ili denominaciju. Pročitaj Rimljanima 16:5: "…isto pozdravite crkvu koja je u njihovom domu..." Pavle misli na crkvu koja je u njihovoj kući, ne na crkvu kao građevinu, več na telo verujućih.

Crkva je telo Hristovo. Efescima 1:22-23 kaže, "I sve je pokorio pod Njegove noge, a Njega je dao Crkvi za glavu više svega; ona je Njegovo telo, punoća onog koji sve ispunjava u svemu." Telo Hristovo je sastavljeno od svih verujućih od dana Pentekosta do dana Uznesenja. Telo Hristovo obuhvata dva aspekta:

(1) univerzalna crkva je crkva koju čine svi koji imaju ličan odnos sa Isusom Hristom. Prva Korinćanima 12:13,14 kaže, "Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Pa ni telo nije jedan ud, nego mnogi." Vidimo da svi oni koji veruju su deo tela Hristovog. Istinska crkva Božija nije neka posebna zgrada ili denominacija. Univerzalna crkva Božija su svi oni koji su primili spasenje kroz veru u Isusa Hrista.

(2) lokalna crkva je opisana u Galatima 1:1-2, "Pavle, apostol…i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji." Ovde vidmo da je u provinciji Galatiji bilo mnogo crkvi – ono što mi zovemo lokalna crkva. Baptistička crkva, Luteranska crkva, Katolička crkva, itd. nije Crkva, kao univerzalna crkva – već lokalna crkva. Univerzalna crkva se sastoji od onih koji su poverovali u Hrista za spasenje. Članovi univerzalne crkve treba da traže zajdeništvo i pouku u lokalnoj crkvi.

Da, zaključimo, crkva nije građevina ili denominacija. Prema Bibliji, crkava je telo Hristovo – svi oni koji su poverovali u Isusa Hrista za spasenje (Jovan 3:16; Prva Korinćanima 12:13). Postoje članovi univerzalne crkve (tela Hristovog) u lokalnim crkvama.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to crkva?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries