settings icon
share icon
Pitanje

Koje uloge žene mogu da imaju u službi?

српски

Odgovor


Žene u službi su pitanje oko koga se biblijski hrišćani ne slažu. Tačka razdvajanja je na biblijskim odlomcima koji zabranjuju ženama da pričaju u crkvi ili „da gospodari nad mužem″ (1. Timoteju 2:12; 1. Korinćanima 14:34). Razilaženje je oko toga da li su ti odlomci bili važeći za crkvu tog doba u kome su bili napisani. Neki se zalažu da, pošto „nema više ni Judejina ni Grka …. nema više ni muško ni žensko; jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu″ (Galatima 3:28), žene imaju slobodu da deluju u bilo kojoj oblasti službe otvorenoj za muškarce. Drugi kažu da 1. Timoteju 2:12 i dalje važi danas, jer osnova za zapovest nije kulturološka, već univerzalna i ukorenjena u poretku stvaranja (1. Timoteju 2:13-14).

Prva Petrova 5:1-4 izlaže detalje kvalifikacija za starešinu. Presbuteros je grčka reč koja se koristi 66 puta u Novom zavetu da se ukaže na „iskusnog muškog nadzornika″. To je muški rod reči. Ženski oblik reči, presbutera nikada se nije koristio u odnosu na starešine iili pastire. Na osnovu kvalifikacija koje se nalaze u 1. Timoteju 3:1-7, uloga starešine se koristi naizmenično sa ulogom vladike/pastira/nadzornika (Titu 1:6-9; 1. Petrova 5:1-3). A, pošto prema 1. Timotejevoj 2:12, žena ne treba da „gospodari nad mužem", izgleda jedino da uloga pastira ili starešina – koji treba da budu opremljeni da podučavaju, vode crkvu i nadgledaju duhovni rast (1. Timoteju 3:2) – treba da bude rezervisana samo za muškarce.

Međutim, starešina/vladika/pastir izgleda da je jedina služba rezervisana za muškarce. Žene su uvek igrale značajnu ulogu u rastu crkve, čak su bile među nekolicinom onih koje su prisustvovale Hristovom raspeću, kada je većina učenika pobegla (Matej 27:55; Jovan 19:25). Apostol Pavle je jako cenio žene i u mnogim njegovim poslanicama crkvama on je pozdravljao pojedinačne žene po imenu (Rimljanima 16:6; 12; Kološanima 4:15; Filipljanima 4:2-3; Filemonu 1:2). Pavle se obraćao tim ženama kao „saradnicima", i one su služile Gospodu na korist cele crkve (Filipljanima 4:3; Kološanima 4:15).

U ranoj crkvi, službe su stvarane da bi ispunile potrebe tela. Iako su u mnogim modernim crkvama pozicije starešina i đakona naizmenične, te službe nisu iste. Đakoni su naimenovani da služe u skladu sa potrebama (Dela 6:2-3). Nema jasne zabrane da žena može da služi na takav način. U stvari, Rimljanima 16:1 možda ukazuje da je žena po imenu Fiva bila poštovana đakonica u crkvi u Rimu.

Ne postoji biblijski princip koji zabranjuje ženama da služe kao vođe slavljenja, omladini ili direktori dečijih službi. Jedino ograničenje je da ne preuzimaju ulogu duhovnog autoriteta nad odraslim muškarcem. Pošto se ovo pojavljuje u Bibliji kao pitanje duhovnog autoriteta, a ne službe, svaka uloga koja nema taj duhovni autoritet nad muškarcem je dozvoljena.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje uloge žene mogu da imaju u službi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries