settings icon
share icon
Pitanje

Šta je svrha crkve?

српски

Odgovor


Dela 2:42 se mogu smatrati kao izraz svrsishodnosti crkve: “Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici i lomljenju hleba i u molitvama.” Tako da, prema Pismu, svrha / aktivnost crkve bi trebalo da bude: (1) naučavanje biblijske doktrine, (2) da obezbedi mesto za zajedništvo vernika, (3) da praktikuje Gospodnju Večeru, i (4) da se moli.

Crkva treba da podučava biblijsku doktrinu tako da možemo da budemo utemeljeni u našoj veri. Efescima 4:14 nam kaže: “Da ne budemo više nejaki koje ljulja i nosi svaki vetar nauke koja ljudskom prevarom i lukavstvom dovodi do zabludnog lukavstva.” Crkva treba da bude mesto zajednišva, gde hrišćani mogu da se posvete jedni drugima i da poštuju jedni druge (Rimljanima 12:10), da podučavaju jedni druge (Rimljanima 15:14), da budu ljubazni i saosećajni jedni prema drugima (Efescima 4:32), da ohrabruju jedni druge (Prva Solunjanima 5:11), i što je najvažnije da vole jedni druge (Prva Jovanova 3:11).

Crkava treba da je mesto gde će se služiti Gospodnja večera, u spomen na Hristovu smrt i prolivenu krv za nas (Prva Korinćanima 11:23-26). Koncept “lomljenja hleba” (Dela 2:42) takođe u sebi sadrži ideju imanja zajeničkog obroka. Ovo je još jedn način na koji crkva potpomaže zajedništvo. Krajnja svrha crkve prema Delima 2:42, je molitva. Crkva treba da je mesto gde se potpomaže molitva, uči o molitvi i praktikuje molitva. Filipljanima 4:6-7 nas ohrabruje: “Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.”

Jedno drugo “poslanje” koje je dato crkvi je da objavljuje evanđelje spasenja kroz Isusa Hrista (Matej 28:18-20; Dela 1:8). Crkva je pozvana da bude verna i da objavljuje Evanđelje kroz reči i dela. Crkva treba da je “svetionik” u društvu – da upućuje ljude ka našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. Crkva treba da širi Evanđelje i da priprema njene članove da objavljuju Evanđelje (Prva Petrova 3:15).

Jedan od poslednjih ciljeva crkve je dat u Jakovu 1:27: “Ovo je čista i neokaljana pobožnost pred Bogom i Ocem: obilaziti siromašne i udovice u njihovim nevoljama i sebe držati neopoganjena od sveta.” Crkva treba da se brine da posluži onima koji su u potrebi. Ovo podrazumeva ne samo širenje Evanđelja već i brigu o fizičkim potrebama (hrana, odeća, krov nad glavom) kao neophodne i prilične. Crkva treba takođe da obuči vernike u Hristu kako da se izbore sa grehom i kako da ostanu neuprljani od sveta. Ovo se postiže kroz gore pomenute principe – biblijsko podučavanje i hrišćansko zajedništvo.

Tako da, sa svim ovim što je rečeno, šta je svrha crkve? Dopada mi se ilustracija u Prvoj Korinćanima 12:12-27. Crkva je Božije “telo” – mi smo ruke, usta i stopala u ovom svetu. Mi treba da činimo stvari koje bi Isus Hrist činio da je prisutan fizički ovde na zemlji. Crkva treba da je “hrišćanska” – “Hristolika” i da sledi Hrista.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je svrha crkve?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries