settings icon
share icon
Pitanje

Šta se podrazumeva pod stenom u Mateju 16:18?

српски

Odgovor


Vodi se žustra debata da li je „stena" na kojoj će Hristos izgraditi svoju Crvku sam Petar ili Petrovo ispovedanje da je Isus „Hristos, Sin Boga živoga" (Matej 16:16). Pošteno govoreći , nema načina da budemo potpuno sigurni koje gledište je tačno. Gramatička konstrukcija dozvoljava i jedno i drugo gledište.

Prvo gledište je da je Isus izjavio da će Petar biti „stena" na kojoj će On izgraditi svoju crkvu. Isus se izgleda igra sa rečima, „Ti si Petar (petros) i na ovoj steni (petra), izgradiću svoju crkvu". Pošto Petrovo ime znači „stena" i Isus će izgraditi svoju crkvu na jednoj steni – izgleda da Hristos povezuje ove dve reči. Bog obilato koristi Petra u osnivanju crkve. Petar je bio taj koji je prvi objavio evanđelje na dan Pedesetnice (Dela 2:14-47). Petar je takođe bio prisutan kada su Samarićani prvi primili Svetog Duha (Dela 8:14-17) i on je prvi preneo evanđelje mnogobošcima (Dela 10:1-48). Na neki način, Petar je bio kamen „temeljac" crkve.

Drugo popularno tumačenje stene je da Isus nije mislio na Petra, već na Petrovo ispovedanje vere u 16. stihu: „Ti si Hristos, Sin živoga Boga". Isus nikad nije eksplicitno podučavao Petra niti druge učenike o punoći Njegovog identita i On je priznao da je Bog suvereno otvorio Petrove oči i otkrio mu ko je zapravo Isus. Njegovo ispovedanje Isusa kao Božijeg Sina poteklo je iz njega, kao izjava iz srca i rezultat Petrove lične vere u Hrista. Upravo je ta lična vera u Hrista istinsko obeležje vernika. Petar ispoveda ovu istinu u 1. Petrovoj 2:4: „Prilazite k njemu, živom kamenu, koji su, doduše,ljudi odbacili, ali je pred Bogom izabran i dragocen, pa se i sami kao živo kamenje uziđujte u duhovni dom, u sveto sveštenstvo, da posredstvom Isusa Hrista prinesete duhovne žrtve koje su Bogu ugodne".

Posle Petrovog ispovedanja, Isus izjavljuje da je Bog otkrio ovu istinu Petru. Reč za „Petar" Petros znači „mali kamen" (Jovan 1:42). Isus je onda upotrebio sličnu reč petra, koja znači „kamen temeljac". Ista reč koristi se u Mateju 7:24,25 kada Isus opisuje stenu na kojoj mudri ljudi grade svoju kuću. Sam Petar koristi isti opis u svojoj prvoj poslanici: crkva je izgrađena na brojnim malim petros„živom kamenju" (1. Petrova 2:5), koje deli Petrovo ispovedanje da je Isus Hristos, Sin živoga Boga. Ova ispovedanja vere su temelj crkve.

Pored toga, Novi zavet jasno stavlja do znanja da je Hristos temelj crkve (Dela 4:11, 12; 1. Korinćanima 3:11). Pogrešno je misliti da je Isus dao Petru ovu privilegiju. Na neki način, svi apostolic su odigrali temeljnu ulogu u izgradnji crkve (Efescima 2:20), ali pozicija prvenstva rezervisana je samo za Hrista. Hristos se naziva „ugaonim kamenom" (1. Petrova 2:6, 7; Efescima 2:20; Luka 20:17; Dela 4:11). Ako je Hristos ugaoni kamen, kako onda Petar može da bude stena na kojoj je crkva izgrađena?

Stoga, Isusove reči u Mateju 16:18 najbolje se tumače kao jednostavna igra reči. Da parafraziramo „Petre, ti si, mala stena',ali iz tvojih usta izašla je istina velika kao stena koja će biti temelj crkve".

Rimokatolička crkva zastupa stav da je Petar stena o kojoj je Isus govorio i onda koristi to tumačenje kao dokaz da postoji jedna istinita crkva. Ali, kao što smo videli, Petrovo povezivanje sa stenom nije jedino ispravno tumačenje. Čak i ako je Petar stena u Mateju 16:18, to ne bi moglo rimokatoličkoj crkvi da da bilo kakav autoritet. Biblija nigde ne beleži da je Petar bio u Rimu. Biblija nikad ne opisuje Petra kao nekog ko ima autoritet nad drugim apostolima ili da je glavni vođa rane crkve. Petar nije bio prvi papa. Poreklo izvorne (katoličke) crkve nije utemeljeno na učenjima bilo Petra ili nekog drugog apostola.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta se podrazumeva pod stenom u Mateju 16:18?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries