settings icon
share icon
Pitanje

Da li pričest treba da bude otvorenog ili zatvorenog tipa?

српски

Odgovor


Razlika između „otvorene" ili „zatvorene" pričesti zavisi od perspektive crkve na svrhu pričesti i autoriteta crkve. Crkve koje praktikuju „otvorene" pričesti pozivaju sve vernike koji ispovedaju veru u Hrista da učestvuju u tom obredu. Crkve koje praktikuju „zatvorenu" pričest ograničavaju učešće u Večeri Gospodnjoj na lokalne vernike – samo zvanični, registrovani članovi imaju dozvolu da učestvuju. Neke crkve praktikuju i treći tip, koji nazivaju „bliskom" pričešću; u toj pričesti članovi drugih crkava iste denominacije imaju dozvolu da lome hleb zajedno sa članovima lokalne crkve.

Biblijsko učenje o Večeri Gospodnjoj nalazi se u 1. Korinćanima 11:17-34 i promoviše javno učestvovanje za vernike. Svi koji su istinski vernici u Boga, kroz ličnu veru u Isusa Hrista, Njegovog Sina, dostojni su da učestvuju u pričesti zbog toga što su prihvatili Hristovu smrt kao platu za svoje grehe (vidi takođe Efescima 1:6-7).

Objašnjenje iza praksi nekih crkava koje primenjuju „zatvorene″ ili „bliske″ pričesti je da žele da budu sigurni da svi koji učestvuju jesu vernici. Ovo je razumljivo; međutim, to stavlja crkveno vođstvo u poziciju da određuje ko je dostojan da učestvuje, što je, u najboljem slučaju, problematično. Takva crkva može da nagađa da su svi njeni zvanični članovi istinski vernici, ali takva pretpostavka može i ne mora da bude istinita.

Praksa „zatvorene″ pričesti – ograničavanje pričesti na crkvene članove – takođe je pokušaj da se osigura da neko ne učestvuje „nedostojno" u pričesti (1. Korinćanima 11:27). Crkve koje praktikuju pričešće zatvorenog tipa smatraju da samo lokalna crkva može da odluči o duhovnoj vrednosti svojih članova; nema načina da se proceni duhovno stanje onih koji dolaze sa strane. Međutim, 1. Korinćanima 11:27 govori o načinu na koji osoba učestvuje u hlebi i vinu, a ne o njegovoj ili njenoj ličnoj vrednosti. Niko nije zaista „dostojan" da ima pričest sa Bogom; samo zbog prolivene Hristove krvi smo učinjeni dostojnima. Način učestvovanja postaje nedostojan kada se određeni vernici isključe (stih 21), kada učesnici odbiju da dele (stih 21), kada je uključeno pijanstvo (stih 21), kada su siromašni poniženi (stih 22), kada se promoviše sebičnost (stih 33) ili kada se na okupljanje gleda samo kao na obrok koji će da zadovolji glad (stih 34).

Sa biblijske tačke gledišta, pričest treba da bude otvorena za sve vernike, a ne zatvorena za određenu crkvu ili denominaciju. Ono što je bitno je da su učesnici nanovo rođeni vernici koji imaju zajedništvo sa Gospodom i jedni sa drugima. Pre uzimanja pričesti, svaki vernik treba lično da preispita svoje motive (1. Korinćanima 11:28). Bez obzira kojoj crkvi osoba pripada, nepoštovanje, predrasude, sebičnost i požuda nemaju mesta za Gospodnjom trpezom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li pričest treba da bude otvorenog ili zatvorenog tipa?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries