Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?


Pitanje: Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?

Odgovor:
Hrišćansko krštenje, prema Bibliji, je spoljašnja manifestacija onoga što se desilo unutar vernikovog života. Hrišćansko krštenje ilustruje vernikovu identifikaciju sa Hristovom smrću, sahranom i vaskrsenjem. Biblija izjavljuje, “Ili ne znate da smo svi mi, koji smo kršteni u Hrista Isusa, u Njegovu smrt kršteni? Tako smo mi krštenjem u smrt zajedno s Njim sahranjeni, da bismo, kao što je Hristos vaskrsnut iz mrtvih Očevom slavom, i mi na isti način živeli novim životom” (Rimljani 6:3-4). U Hrišćanskom krštenju, čin potapanja u vodu je slika sahranjenja sa Hristom. Čin izranjana iz vode odslikava Hristovo vaskrsenje.

Za Hrišćansko krštenje, treba da postoje dva uslova pre nego da se osoba krsti: (1) osoba koja se krštava mora da veruje u Isusa Hrista kao svog Spasitelja, i (2) osoba mora da razume šta krštenje predstavlja. Ako osoba poznaje Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja, razume da je Hrišćansko krštenje korak poslušnosti u javnom ispovedanju svoje vere u Hrista, i želi da bude krštena – onda ne postoji razlog da se vernik ne krsti. Prema Bibliji, Hrišćansko krštenje je jednostavno korak poslušnosti, javno ispovedanje nečije vere u samog Hrista za spasenje. Hrišćansko krštenje je važno, jer je to korak poslušnosti – javno objavljivanje vere i posvećenosti u Hrista, i poistovećenje sa Hristovom smrću, sahranom i vaskrsenjem.


Vrati se na Srpsku stranu
Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga