settings icon
share icon
Pitanje

Šta je simbolika krštenja u vodi?

српски

Odgovor


Krštenje u vodi simbolizuje potpuno poverenje vernika i potpuno oslanjanje na Gospoda Isusa Hrista, kao i posvećenost da živi poslušno Njemu. Takođe izražava jedinstvo sa svim svecima (Efescima 2:19), tj. sa svakom osobom u svakom narodu na zemlji koja je član Hristovog tela (Galatima 3:27-28). Krštenje u vodi otkriva ovo i mnogo više, ali ono nas ne spašava. Umesto toga, spašeni smo blagodaću po veri, odvojeno od dela (Efescima 2:8-9). Kršteni smo, jer je naš Gospod to zapovedio: „Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha″ (Matej 28:19)

Krštenje u vodi je za vernike. Pre nego što se krstimo, moramo da verujemo da smo grešnici kojima je potrebno spasenje (Rimljanima 3:23). Moramo, takođe, da verujemo da je Hristos umro na krstu da plati za naše grehe, da je sahranjem i da je vaskrsao da bi nam osigurao mesto na nebu (1. Korinćanima 15:1-4). Kada se okrenemo Isusu, moleći ga da nam oprosti grehe i da nam bude Gospod i Spasitelj, mi smo nanovo rođeni po sili Svetog Duha. Naše večno spasenje je zagarantovano i počinjemo da umiremo sebi da bismo živeli za Hrista (1. Petrova 1:3-5). Tada smo, biblijski gledano, kvalifikovani za krštenje.

Krštenje u vodi je divna slika onog što je naš Gospod učinio za nas. Kako smo potpuno uronjeni u vodu, simbolizujemo našu sahranjenost sa Gospodom; kršteni smo u Njegovu smrt na krstu i nismo više robovi sebi ili grehu (Rimljaima 6:3-7). Kada ustanemo iz vode, mi smo simbolično vaskrsli – ustali za novi život u Hristu da bismo bili sa Njim zauvek, rođeni u porodicu našeg Boga punog ljubavi (Riimljaima 8:16). Krštenje u vodi, takođe, ilustruje duhovno očišćenje koje doživimo kada smo spašeni; kao što voda čisti telo, tako Sveti Duh čisti naša srca kada verujemo Hristu.

Činjenica da krštenje u vodi nije preduslov za spasenje najbolje se vidi na primeru spašenog čoveka koji nije bio kršten u vodi – kriminalca na krstu (Luka 23:39-43). Ovaj samoproklamovani grešnik priznao je Isusa kao svog Gospoda dok je umirao na krstu pored Njega. Lopov je zatražio spasenje i gresi su mu bili oprošteni. Iako nikada nije doživeo vodeno krštenje, u tom momentu on je bio duhovno kršten u Hristovu smrt, a zatim je bio uzdignut do večnog života po sili Hristove reči (Jevrejima 1:3).

Hrišćani treba da se krste zbog poslušnosti i ljubavi prema našem Gospodu Isusu (Jovan 14:15). Vodeno krštenje potapanjem je biblijski metod, zbog svog simboličnog predstavljanja Isusove smrti, sahrane i vaskrsenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je simbolika krštenja u vodi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries