settings icon
share icon
Pitanje

Koliko autoriteta treba pastir da ima nad crkvom?

српски

Odgovor


Crkva se naziva „stado Božije" (1. Petrova 5:2), „dodeljena od Boga" (1. Petrova 5:3) i „Crkva Božija" (Dela 20:28). Isus je „glava Crkve" (Efescima 5:23), „arhipastir" (1. Petrova 5:4). Crkva, sa pravom, pripada Hristu i On je jedini autoritet nad njom (Matej 16:18). Ovo je podjednako istina za lokalnu crkvu, kao i za univerzalno Hristovo Telo.

Božiji nacrt za izgradnju Njegove crkve uključuje muškarce u funkciji pastira. Pastir je prvo starešina, a zajedno sa drugim starešinama, pastir je odgovoran da čini sledeće:

1) Nadgleda crkvu (1. Timoteju 3:1). Primarno značenje reči „biskup" je „onaj koji nadgleda″. Opšte nadgledanje službe i aktivnosti u crkvi je odgovornost pastira i drugih starešina. Ovo može da uključi rukovođenje finansijama unutar crkve (Dela 11:30).

2) Vlada nad crkvom (1. Timoteju 5:17). Reč koja se prevodi sa „vlada" doslovno znači „da stoji ispred". To znači da on vodi ili se brine o crkvi, sa naglaskom na to da je vredan služitelj. Ovo bi uključivalo odgovost izvršavanja crkvene discipline i prekorevanje onih koji greše u veri (Matej 18:15-17; 1. Korinćanima 5:11-13).

3) Hrani crkvu (1. Petrova 5:2). Doslovno, reč „pastir" znači čobanin. Pastir ima obavezu da „hrani stado" sa Božijom Rečju i da ga vodi na ispravan način.

4) Čuva doktrinu crkve (Titu 1:9). Podučavanje apostola značilo je da treba da budu posvećeni „vernim ljudima" koji bi podučavali druge (2. Timoteju 2:2). Čuvanje integriteta evanđelja je jedan od pastirovih najuzvišenijih ciljeva.

Neki pastiri smatraju da pozicija „nadglednika" znači da treba da se mešaju u sve. Bilo da vodi audio sistem u crkvi ili da bira pesme za nedeljnu službu ili zavese za jaslice, neki pastiri misle da je njihova dužnost da budu uključeni u svaku odluku. To, ne samo je iscrpljujuće za pastira, koji mora da prisustvuje svakom sastanku, već sprečava i druge da koriste svoje duhovne darove u crkvi. Pastir može da nadgleda i raspoređuje dužnosti u isto vreme. Pored toga, biblijski model množine starešina, zajedno sa đakonima koji su dodeljeni da pomažu pastirima i starešinama, isključuje mogućnost da je pastorska funkcija nešto što treba da kontroliše jedna osoba.

Zapovest da se „vlada" crkvom se ponekad, takođe, dovodi do krajnosti. Zvanična odgovornost pastira je da upravlja crkvom zajedno sa starešinama, a njegov fokus treba da bude duhovan, brinući se oko stvari kao što su izgradnja vernika i osposobljavanje svetaca da sprovode delo službe (Efescima 4:12). Čuli smo za pastire koji više liče na diktatore, nego na čobane, tražeći od onih nad kojima imaju vlast da traže dozvolu pre nego što sprovedu neku investiciju, odu na odmor itd. Čini nam se, da, takvi ljudi, prosto žele kontrolu i nisu pogodni da vladaju Božijom crkvom (vidi 3. Jovanova 9-10).

Prva Petrova 5:3 sadrži divan opis uravnotežene pastirske službe: „I ne kao gospodari nad onima koji su vam dodeljeni, nego budite primer stadu". Autoritet pastira ne služi da bi se „gospodarilo" nad crkvom; umesto toga, pastir treba da bude primer istine, ljubavi, pobožnosti za Božije stado koje treba da sledi (vidi takođe 1. Timoteju 4:12). Pastir je „Božiji upravitelj" (Titu 1:7) i odgovara Bogu za svoje vođstvo u crkvi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koliko autoriteta treba pastir da ima nad crkvom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries