settings icon
share icon
Pitanje

Da li žene mogu da služe kao đakoni u crkvi?

српски

Odgovor


Biblija nije potpuno jasna u vezi sa tim da li žena može ili ne može da služi u crkvi. Izjava da đakoni treba da budu „časni" (1. Timoteju 3:8) i kvalifikacija „muž jedne žene" (1. Timoteju 3:12) bi trebalo da diskvalifikuje žene da budu đakoni. Međutim, neki tumače 1. Timoteju 3:11 kao da se odnosi na žene, jer grčka reč koja je prevedena sa „supruge" može takođe da se prevede kao „žene" Pavle ovde verovatno misli na žene koje služe kao đakoni, a ne na žene đakona. Upotreba reči isto tako na početku 8. stiha uvodi treću grupu vođa pored starešina i đakona. Takođe, Pavle ne daje nikakve uslove za žene starešina kada navodi kvalifikacije starešinstva. Zašto bi onda navodio listu kvalifikacija za žene starešina? Ukoliko je bitno da se žene vođa ponašaju na određen način, logično je pretpostaviti da bi bio još više – ili bar podjednako – zaokupljen ženama starešina, jer starešine su na istaknutijoj poziciji u crkvi. Ali, on ne postavlja nikakve zahteve ženama starešina.

Rimljanima 16:1 odnosi se na Fibi koristeći istu reč koju je Pavle koristio u 1. Timoteju 3:12. Međutim, nije jasno da li Pavle govori da je Fibi đakon ili samo sluga. U ranoj crkvi, žene sluge brinule su za bolesne vernike, siromašne, strance i one u zatvoru. One su davale uputstva ženama i deci (Titu 2:3-5). Fibi možda nije bila zvanično postavljenja za „đakona", ali Pavle je o njoj imao imao dobro mišljenje čim joj je poverio ogromnu odgovornost da preda njegovu poslanicu crkvi u Rimu (Rimljanima 16:1-2). Jasno je da na nju nije gledao kao na podređenu ili manje sposobnu, već kao na osobu vrednu poverenja i vrednog člana Hristovog tela.

Biblija ne podržava puno ideju da žene služe kao đakoni u crkvi, ali ni ne diskvalifikuje ih. Neke crkve uvele su službe đakonica, ali većina se, na neki način, razlikuje od služe muških đakona. Ukoliko crkva uspostavi poziciju đakonica, vođstvo crkve treba da se pobrine da su đakonice podređene ograničenjima koje Pavle postavlja na službu žena u drugim odeljcima (kao što je u 1. Timoteju 2:11-12), kao što celokupno vođstvo treba da bude podređeno strukturi autoriteta crkve i najzad, našem vrhovnom autoritetu, Isusu Hristu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li žene mogu da služe kao đakoni u crkvi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries