settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između obreda i svetih tajni?

српски

Odgovor


Rimokatolička, pravoslavna i pojedine protestantske crkve koriste reč „sveta tajna" da opišu „znak/ritual koji za ishod ima Božiju blagodat koja se prenosi na pojedinca". Postoji sedam svetih tajni u tim crkvama. To su krštenje, konfirmacija (potvrđenje), sveta pričest, ispovedanje, brak, sveti red i pomazanje bolesnih. Prema katoličkoj crkvi „postoji sedam sakramenata. Ustanovio ih je Hristos, a dati su crkvi da ih sprovodi. Oni su potrebni za spasenje. Sakramenti su sredstva blagodati koju oni prenose". Za razliku od toga, Biblija nam govori da nam blagodat nije data kroz spoljne simbole i nijedan ritual nije „neophodan za spasenje". Blagodat je besplatna. „A kad se pokaza dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti — banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega, da opravdani njegovom blagodaću postanemo naslednici večnoga života — kao što se nadamo."(Titu 3:4-7).

Verski obred je, jednostavno, „preporučena praksa ili ceremonija". Protestanti i evanđeoski hrišćani gledaju na verske obrede kao na simbolično oživljavanje poruke evanđelja, a to je da je Hristos živeo, umro i ustao iz mrtvih, uspeo se na nebo i da će se, jednog dana, vratiti. Umesto da se na to gleda kao na uslov za spasenje, na verske obrede se gleda kao na vizuelna pomogala da bismo bolje razumeli i cenili ono što je Isus Hristos postigao za nas svojim otkupiteljskim delom. Tri faktora određuje obrede: uspostavio ih je Hristos, podučavali su ih apostoli i sprovodila ih je rana crkva. Pošto su krštenje i pričest jedini obredi koji ispunjavaju te kriterijume, mogu postojati samo dva obreda. Nijedan od ovih obreda nije uslov za spasenje i nijedan nije „sredstvo blagodati".

Verski obredi se geranalno smatraju onim stvarima koje nam je Isus naložio da poštujemo zajedno sa drugim hrišćanima. Što se tice krštenja, Matej 28:18-20 kaže: „Tada priđe Isus i reče im: meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta". Što se tiče pričesti, koja se takođe zove i Večera Gospodnja, Luka 22:19 kaže: „Tada uze hleb, zahvali Bogu, izlomi ga i dade njima govoreći ,Ovo je moje telo koje se daje za vas, ovo činite za moj spomen'". Većina crkava sprovodi ove dve prakse, ali ne smatra ih obavezno i verskim obredima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja je razlika između obreda i svetih tajni?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries