settings icon
share icon
Pitanje

Šta treba da tražim u jednoj crkvi?

српски

Odgovor


Da bismo znali šta da tražimo u jednoj lokalnoj crkvi, moramo prvo, uošteno, da razumemo Božiju svrhu za crkvu – Hristovo telo. Postoje dve istaknute istine u vezi sa crkvom. Prvo, „crkva Boga živoga (je) stub i tvrđa istine″ (1. Timoteju 3:15). Drugo, sam Hristos je glava Crkve (Efescima 1:22; 4:15; Kološanima 1:18).

Što se tiče istine, lokalna crkva je mesto gde Biblija (Božija jedina istina) ima potpun autoritet. Biblija je jedino nepogrešivo pravilo vere i prakse (2. Timoteju 3:15-17). Stoga, kada tražimo koju crkvu da posećujemo, treba da nađemo onu, gde se, prema biblijskim standardima, propoveda evanđelje, osuđuje greh, gde se slavi iz srca, gde je podučavanje biblijsko i gde postoje prilike da se služi drugima. Razmotrite primer rane crkve koji se može naći u Delima 2:42-47: „Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama". Lomili su hleb po kućama, jeli zajedno sa radošću i iskrenim srcima, hvaleći Boga i uživajući ljubav svega naroda. A Gospod je svaki dan dodavao one koji se spasavaju″.

Što se tiče druge istine u vezi sa crkvom, hrišćani treba da posećuju lokalnu crkvu koja objavljuje Hristovu vladavinu po svim pitanjima doktrine i prakse. Nijedan čovek, bio on pastir, sveštenik ili papa nije glava crkve. Svi ljudi umiru. Kako može živa crkva živog Boga da ima mrtvu glavu? Ne može. Hristos je jedini vrhovni autoritet crkve i svako crkveno vođstvo, darovi, poredak, propisi i slavljenje je On postavio kroz svoj suverenitet, kao što se govori u Bibliji.

Kada se postave ove dve osnovne istine, ostali faktori (zgrada, stil slavljenja, aktivnosti, programi, lokacija, itd) su stvar ličnog ukusa. Pre nego što osoba krene da pohađa crkvu, potrebno je istraživanje. Treba temeljno proučiti doktrinu, svrhu crkve, misiju i bilo šta što bi dalo uvid u verovanje crkve. Mnoge crkve imaju svoje internet stranice na osnovu kojih osoba može da odluči u šta crkva veruje kada je u pitanju Biblija, Bog, Trojstvo, Isus Hristos, greh i spasenje.

Sledeća stvar je posećivanje crkve koja ima ispravne temelje. Posećivanje dve ili tri službe u svakoj crkvi bilo bi od koristi. Svaka literatura koju imaju za posetioce treba podrobno da se pregleda, obraćajući pažnju na izjave vere. Procena jedne crkve treba da se zasniva na gore-navedenim principima. Da li je Biblija jedini autoritet? Da li se Hristos slavi kao glava crkve? Da li se crkva usredsređuje na učeništvo? Da li vodi ljude da slave Boga? U koje vrste službe je crkva uključena? Da li je poruka biblijska i evanđeoska? Kakvo je zajedništvo? Treba da se osećaš i udobno u crkvi. Da li si osetio/la dobrodošlicu? Da li se crkva sastoji od onih koji istinski slave Boga?

Na kraju, zapamti da nijedna crkva nije savršena. U najboljem slučaju, ispunjena je spašenim grešnicima čiji su telo i duh u stalnom ratu. Takođe, ne zaboravi važnost molitve. Molitva u vezi sa crkvom koju Bog želi da posećuješ je od suštinske važnosti u procesu donošenja odluke.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta treba da tražim u jednoj crkvi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries