Az emberiséggel kapcsolatos kérdések


Mit jelent, hogy az ember az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett (1 Mózes 1:26–27)?

Két vagy három részből állunk? Test, lélek és szellem vagyunk, vagy test és lélek–szellem?

Mi a különbség az ember lelke és szelleme között?

Miért éltek olyan hosszan az emberek Mózes 1. könyvében?

Mi az eredete a különböző emberfajtáknak?

Mit mond a Biblia a rasszizmusról, az előítéletről és a diszkriminációról?

Miért teremtett meg bennünket Isten?

Meg van-e szabva, hogy legfeljebb meddig élhetünk?

Vajon mindnyájan Isten gyermekei vagyunk vagy csak a keresztyének?

Mi a keresztyén álláspont az ember klónozásával kapcsolatban?

Mit mond a Biblia a hamvasztásról? Helyes-e elhamvasztani haláluk után keresztyéneket?

Mit mond a Biblia az eutanáziáról?

Mit jelent az, hogy a teremtő Isten félelmetes és csodálatos (Zsoltárok 139:14)?

Valóban szabad akaratuk van-e az embereknek?

Van-e mindenkiben egy „Isten alakú űr”?

Élhet-e az ember Isten nélkül?

Hogyan történik az emberi lélek teremtése?

Halandó vagy halhatatlan-e az emberi lélek?


Az emberiséggel kapcsolatos kérdések