settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Isten családjába tartozni?

Válasz


A Biblia azt is tanítja, hogy Jézus Krisztus egy az Atyával (János 1:1-4), és hogy Ő Isten egyszülött Fia (Zsidók 1:1-4). Ez a családi fogalom azt sugallja, hogy Isten családtagként tekint Jézusra. Az újjászületett hívők szintén ebbe a családba tartoznak (Róma 9:8, 1János 3:1-2). Hogyan válhatunk Isten családjának tagjává? Ha meghalljuk az evangéliumot, megvalljuk bűneinket, és hitünket és reménységünket Jézus Krisztusba vetjük, abban a pillanatban beleszületünk Isten családjába, és gyermekeiként Krisztussal együtt örökre örökösei leszünk (Római 8:14-17).

Noha a Szentírás úgy utal Jézus Krisztusra mint Isten egyszülött Fiára, a hívők szintén Isten családjához tartozó gyermekek, akiknek szükségük van növekedésre és hitbeli megerősödésre (Efezus 4:11-16), és akiket Isten fiaivá és örököseivé fogad (Galata 4:4-7). Isten határtalan irgalma és kegyelme az Efezus 1:5-6-ban nyilvánul meg, ahol azt olvassuk, hogy „fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."

Mit örökölnek Isten gyermekei? Nem kevesebbet, mint Isten országát (Máté 25:34, 1Thesszalonika 2:12, Zsidók 12:28)! Az Efezus 1:3 szerint a hívő a mennyben Krisztus által minden lelki áldást elnyer. Ezek a lelki áldások végtelenek, örökké tartanak, és Krisztusban rejlenek, és Isten kegyelme által mindez az áldás a gyermekeié lehet. Itt a földön azt örököljük, amit szüleink hátrahagynak a haláluk után. De azáltal, hogy Krisztus kereszten bemutatott áldozata révén békességre jutunk Istennel, a hívők már most elkezdhetik szüretelni örökségük gyümölcsét. Örökségünk egy másik gyümölcse az a tény, hogy abban a pillanatban, amikor hitünket Krisztusba helyezzük, a Szentlélek lakozást vesz bennünk (Efezus 1:13-14), és ezáltal képesek leszünk neki élni a jelenben, és biztosak lehetünk abban, hogy üdvösségünk garantálva van az örökkévalóságban (Zsidók 7:24-25).

A legnagyobb áldás, ami a hívőt érheti az, hogy Isten családjába tartozik, és ez térdre és alázatos imádatra kellene késztessen minket. Soha semmivel nem érdemelhetjük ki Isten irántunk való szeretetének, irgalmának és kegyelmének ajándékát, mégis arra vagyunk elhívva, hogy az élő Isten fiai és leányai legyünk (Róma 9:25-26). Bárcsak mindnyájan hittel válaszolnánk erre a felhívásra!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Isten családjába tartozni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries