settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a belső ember?

Válasz


Pál többször is használja leveleiben a belső ember kifejezést (2Korinthus 4:16, Efezus 3:16). A Róma 7:22-23-ban ez áll: „Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével." A belső ember a személy lelki oldalának egy másik megnevezése. Ezzel szemben a külső ember a személy látható, külső vonatkozását jelenti.

Isten az embereket lélekből, szellemből és testből alkotta (1Mózes 1:27, 1Thesszalonika 5:23). Azt mondják, hogy nem a testünknek van lelke, hanem a lelkünknek teste. A test – a külső ember – az a fizikai burok, amely révén megtapasztaljuk a világot. A testünk elsősorban az öt érzék és azon veleszületett szükségletek révén működik, amelyek evésre, ivásra és alvásra késztetnek. A testünk nem valami rossz, hanem Isten ajándéka. Isten azt szeretné, hogy ezt a testet élő áldozatként mutassuk be neki (Róma 12:1-2). Amikor elfogadjuk Istennek a Krisztusban kijelentett üdvajándékát, a testünk a Szentlélek templomává válik (1Korinthus 6:19-20, 3:16).

A lelkünk a lényünk személyiségközpontja, ahonnan az értelmünk, akaratunk és érzelmeink fakadnak. A lelkünkkel döntjük el, hogy a testünkre vagy vágyainkra hallgatunk és azoknak engedünk, vagy pedig a Szentléleknek (Galata 5:16-17, Róma 8:9, Márk 14:38). Az ember lelke az a tárgyalóterem, ahol az élettel kapcsolatos döntések születnek. Az az életünk székhelye, és az a forrás, amelyből az olyan jellemvonásaink erednek, mint az önbizalom, önsajnálat, önzés és önmegerősítés.

A lélek rejti magában a belső embert, amelyről a Szentírás beszél. A lelkünk az a hely, ahol az Isten Lelke kommunikál velünk. Jézus azt mondta: „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk" (János 4:24). Az újjászületés a lélekben következik be (János 3:3-6). A belső ember hordozza magában a lelkiismeretet, amelyet a Szentlélek arra használ, hogy meggyőzzön a bűnről (János 16:8, ApCsel 24:16). A lelkünk az a részünk, amely leginkább hasonlít Istenhez, és önmagában tudja, hogy mi a jó és mi a rossz (Róma 2:14-15). Az 1Korinthus 2:11-ben ez áll: „Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke."

A Róma 12:1-2 kérve kér, hogy ne alkalmazkodjunk a világ gondolkodásmódjához, hanem hagyjuk, hogy a belső emberünk átformálódjon értelmünk megújulásával. Az értelem effajta megújulása akkor valósul meg, ha hagyjuk, hogy a Szentlélek korlátozatlanul uralkodjon a belső emberünkben. Elkezdi az Ő vágyaihoz és tetteihez igazítani a mieinket. A Róma 8:1-3-14-ben ezt olvassuk: „Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai."

A Róma 7 leírja a test és lélek közti, gyakran fájdalmas harcot. A lelkünk, miután Isten ereje újjászülte azt, arra vágyik, hogy Jézust kövesse és neki engedelmeskedjen. De a testnek nem könnyű meghalni. A Róma 6-ból megtudjuk, miként tud a belső ember a test felett diadalmaskodni. A 6-7. versekben ez áll: „Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől." Amíg nem feszítjük meg magunkat Krisztussal (Galata 2:20), a test és a lélek a szellemmel küzd bennünk a felülkerekedésért. Amíg nem halunk meg magunknak és nem hagyjuk, hogy a Lélek vegye át az irányítást életünk minden területe felett, beleértve a belső és a külső embert is, addig az életünk folyamatosan vesztésre fog állni.

Isten arra vágyik és úgy alkotta meg az embert, hogy mindig az újjászületett természetünk vezessen minket, amely összhangban van Isten Lelkével. De a bukott természetünk is szeretne hatalomra kerülni, ezért kialakul egy lelki harc. A Róma 7:24 felvet egy kérdést, amelyet minden odaszánt Krisztus-követő megkérdez: „Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?" A 25. vers választ ad a kérdésre: „Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!" Amilyen mértékben engedjük, hogy a belső emberünket a Szentlélek irányítsa, olyan mértékben győzedelmeskedünk a bukott testünk felett.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a belső ember?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries