settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a rasszizmusról, az előítéletről és a diszkriminációról?

Válasz


Amit elsősorban tisztázni kell ebben az értekezésben az az, hogy csak egy faj van—az emberi faj. A kaukázusiak, afrikaiak, ázsiaiak, indiaiak, arabok és zsidók nem különböző fajok. Sokkal inkább az emberi faj különböző népcsoportjai. Minden emberi lény ugyanazokkal a testi jellemzőkkel rendelkezik (kisebb eltérésekkel, persze). Ami még fontosabb, minden emberi lény Isten képmására és hasonlatosságára lett teremtve (1 Mózes 1:26–27). Isten annyira szerette a világot, hogy elküldte Jézust, hogy tegye le az életét értünk (János 3:16). A „világ” nyilvánvalóan magába foglalja az összes népcsoportot.

Isten nem részrehajló és nem személyválogató (5 Mózes 10:17; Cselekedetek 10:34; Róma 2:11; Efézus 6:9), és nekünk sem szabad annak lennünk. A Jakab 2:4 úgy említi a személyválogatókat, mint akik „gonosz szándékú bírák”. Ehelyett inkább szeressük felebarátainkat, mint magunkat (Jakab 2:8). Az Ószövetségben Isten két „faji” csoportra osztotta az emberiséget: Zsidókra és pogányokra. Isten szándéka a zsidósággal az volt, hogy papokból álló királysággá legyenek, és ezzel szolgáljanak a pogány nemzeteknek. Ehelyett, általánosságban, a zsidók büszkék lettek a státuszukra, és megvetették a pogányokat. Jézus Krisztus véget vetett ennek azáltal, hogy lerombolta az ellenségeskedés elválasztó falát (Efézus 2:14). A rasszizmus, előítélet és diszkrimináció bármely formája Krisztus kereszten elvégzett munkájának nyílt sértegetése.

Jézus azt parancsolja nekünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeret minket (János 13:34). Ha Isten pártatlan, és pártatlanul szeret minket, akkor nekünk ugyanilyen módon kell szeretnünk a másikat. Jézus a Máté 25-ben azt tanítja, hogy akármit teszünk akárcsak a legkisebb testvéreivel, Vele tesszük meg. Ha megvetéssel bánunk valakivel, akkor egy Isten képmására teremtett emberrel bánunk rosszul; megsértünk valakit, akit Isten szeret, és akiért Jézus meghalt.

Különféle módon és mértékben a rasszizmus az emberiség egyik évezredes járványa. Mindenfajta népcsoportból származó testvérek és testvérnők, ennek nem kellene így lennie. A rasszizmus, előítélet és diszkrimináció áldozatainak meg kell bocsátaniuk. Az Efézus 4:32 kimondja, „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” Lehet, hogy a rasszisták nem érdemlik meg megbocsátásotokat, de mi sokkal kevésbé érdemeltük meg Isten megbocsátását. A rasszizmusban, előítéleteskedésben és diszkriminációban érintetteknek pedig bűnbánatot kell tartaniuk. „Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek” Róma (6:13). Hadd valósuljon meg egészen a Galata 3:28, „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a rasszizmusról, az előítéletről és a diszkriminációról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries