Miért éltek olyan hosszan az emberek Mózes 1. könyvében?


Kérdés: Miért éltek olyan hosszan az emberek Mózes 1. könyvében?

Válasz:
Egyfajta rejtély az, hogy az emberek miért éltek olyan hosszan Mózes 1. könyve első néhány fejezetében. A bibliatudósok több elméletet is felállítottak már erről. Az 1 Mózes 5-ben lévő nemzetségtáblázat feljegyzi Ádám istenfélő leszármazottjait — azt a vérvonalat, amelybe végül majd a Messiás is beleszületik. Isten esetleg különlegesen hosszú élettel áldotta meg őket jutalmul istenfélelmükért és engedelmességükért. Bár ez is egy lehetséges magyarázat, de a Biblia sehol sem írja, hogy csak azoknak volt hosszú életük, akikről az 1 Mózes 5-ben olvasunk. Továbbá Énókon kívül senkiről sem állítja az 1 Mózes 5, hogy különlegesen istenfélő lett volna. Tehát feltehetőleg abban az időszakban mindenki néhány száz évet élt. Ezt valószínűleg több tényező idézte elő.

Az 1 Mózes 1:6–7 említést tesz a boltozat feletti vizekről, amely körbevette a földet. Ez a vízboltozat üvegházhatást idézhetett elő, és a jelenleg földet érő sugárzás nagy részét visszatarthatta. Ez ideális életkörülményeket teremthetett. Az 1 Mózes 7:11 írja, hogy az özönvíz idején az égboltozatban lévő vizek leömlöttek a földre, véget vetve az ideális életkörülményeknek. Hasonlítsd össze az özönvíz előtti élettartamot (1 Mózes 5:1–32) az özönvíz utánival (1 Mózes 11:10–32). Közvetlen az özönvíz után drasztikusan lecsökkent az emberi élettartam.

Egy másik tényező, hogy néhány nemzedékkel a teremtés után az emberi genetikai kódban hibák alakultak ki. Ádám és Éva tökéletesnek lett megteremtve. Ellenállók voltak a betegségekkel szemben. Utódaik örökölték ezeket az előnyöket, bár kisebb mértékben. Idővel, a bűn következményeként, az emberi genetikai kód egyre inkább megromlott, és az emberek egyre védtelenebbek lettek a halállal és a betegségekkel szemben. Ez az élettartam drasztikus csökkenését is eredményezte.

English
Vissza a magyar oldalra
Miért éltek olyan hosszan az emberek Mózes 1. könyvében?