Miért halnak meg az emberek?


Kérdés: Miért halnak meg az emberek?

Válasz:
Az emberek az ún. eredendő bűn miatt halnak meg, amit Ádám és Éva követett el az Éden kertjében. Isten figyelmeztette az első párt, hogy a törvények áthágása halálukba fog kerülni (1Mózes 2:17), és ez is történt. „Mert a bűn zsoldja a halál" (Róma 6:23a).

Ádám és Éva örökre együtt kellett volna éljenek Istennel, ezért valószínűleg azt sem tudták, mi az, hogy meghalni. Sajnos, valamikor az örökkévaló múltban a bűn begyűrűzött az angyalok mennyei világába, és Sátán megkísértette Évát, aki bűnbe esett. Éva férjének is adott a gyümölcsből, aki szintén megette. Ez a bűn hozta be a bűnt a világba, mivel az ember elszakította magát az Élet forrásától.

Azóta minden ember, akit egy férfi nemzett nővel, bűnös utódokat szül. Ez a bűnös természet magával hozza a halált. „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett" (Róma 5:12).

Az 1Mózes 3 leírja azt az átkot, amellyel Isten a világot sújtotta. Az átok Ádám számára a következőt tartalmazta: „Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba" (1Mózes 3:19)! A test fizikai haláláról van itt szó. A fizikai halál nem következett be rögtön Ádám és Éva számára, de vétkük miatt ártatlan állatoknak meg kellett halniuk (1Mózes 3:21).

Ádám és Éva bűne egy másik fajta halált is magával hozott, mégpedig a lelki halált: lelkük (szellemük) elszakadt Isten Lelkétől, ezért a kapcsolat megromlott. Ez a lelki halál rögtön bekövetkezett, ahol ettek a tiltott gyümölcsből, és féltek és szégyellték magukat (1Mózes 3:10). A testi halálhoz hasonlóan a lelki halál is tovább öröklődik az utódokban (Efezus 2:1).

Ádám óta az emberi faj „a bűn és a halál törvénye" alatt munkálkodik (Róma 8:2). Isten, az Ő jóságában, elküldte Fiát, hogy eltörölje a bűn és halál törvényét, és létrehozza „az élet Lelkének törvényét" (Róma 8:2). Az 1Korinthus 15:20-26-ban ez áll: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek... Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál."

English


Vissza a magyar oldalra
Miért halnak meg az emberek?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől