settings icon
share icon
Kérdés

Mi a szív?

Válasz


Először is, kezdjük a legnyilvánvalóbbal: ez a cikk nem a szívről mint létfontosságú szervről szól, arról az izomról, amely vért pumpál a testbe. Nem foglalkozik ez a cikk a romantikus, filozófiai vagy szépirodalmi meghatározásokkal sem.

Ehelyett azt nézzük meg, mit tanít a szívről a Biblia. A Biblia közel 300-szor tesz utalást a szívre. Lényegében ezt mondja: a szív az a lelki részünk, ahol az érzelmeink és vágyaink lakoznak.

Mielőtt megvizsgálnánk az emberi szívet, hadd említsük meg, hogy – mivel Istennek is vannak érzelmei és vágyai –, róla is elmondhatjuk, hogy van „szíve". Azért van szívünk, mert Istennek is van. Dávidról azt mondja Isten: „a szívem szerint való férfi" (ApCsel 13:22). És Isten olyan vezetőkkel áldja meg a népét, akik az Ő szíve szerint járnak el (1Sámuel 2:35, Jeremiás 3:15).

Az emberi szív természetes állapotában gonosz, álnok és csalárd. A Jeremiás 17:9-ben ez áll: „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!" Más szóval, a bukás a legmélyebb dolgokra is hatást gyakorolt: az elménket, érzelmeinket és vágyainkat egyaránt megfertőzte a bűn, és nem látjuk, milyen mélyreható a probléma.

Mi nem értjük a saját szívünket, de Isten igen. Ő „ismeri a szívnek titkait" (Zsoltárok 44:22; vö. 1Korinthus 14:25). Jézus „ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben" (János 2:24-25). Mivel Isten ismeri a szíveket, igazságosan tud ítélni: „Én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli" (Jeremiás 17:10).

A Márk 7:21-23-ban Márk rávilágított a szívünk bukott állapotára: „Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert." A legnagyobb problémánk nem külső dolgokból fakad, hanem belülről.

Ahhoz, hogy egy személy üdvözülhessen, a szívnek meg kell változnia. Ez csak úgy lehetséges, hogy a hitünkre Isten új szívvel válaszol. „Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk" (Róma 10:10). Isten, az Ő kegyelméből, új szívet tud belénk teremteni (Zsoltárok 51:10, Ezékiel 36:26). Azt ígéri, hogy „felüdítem a megtörtek szívét" (Ézsaiás 57:15).

Ebbe az új szív teremtésének a folyamatába beletartozik az, hogy Isten megvizsgálja a szívünket (Zsoltárok 17:3, 5Mózes 8:2), és megtölti azt új gondolatokkal, új bölcsességgel és új vágyakkal (Nehémiás 7:5, 1Királyok 10:24, 2Korinthus 8:16).

A szív a lényünk középpontja, és a Biblia nagyon fontosnak tartja, hogy tartsuk a szívünket tisztán: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet" (Példabeszédek 4:23).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a szív?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries