settings icon
share icon
Kérdés

Mi a világban fellelhető antiszemitizmus oka?

Válasz


Miért gyűlöli a világ a zsidókat? Miért ilyen intenzív az antiszemitizmus ennyi országban? Mi a baj a zsidókkal? A történelem során láttuk, hogy az elmúlt 1700 évben a zsidókat több mint 80 különböző országból kiűzték. A történészek és szakértők szerint ennek legalább hat különböző oka van:

• „Faj" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert ők egy alsóbbrendű faj.

• „Gazdaság" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert olyan sok vagyonnal és hatalommal bírnak.

• „Kívülállók" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert mindenki mástól különböznek.

• „Bűnbakok" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert ők az oka a világ problémáinak.

• „Istengyilkosok" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert megölték Jézus Krisztust.

• „Választott nép" elmélet: a zsidókat azért utálják, mert arrogánsan Isten választott népének vallják magukat.

Van alapja ezeknek az elméleteknek?

• Ami a faji elméletet illeti, az igazság az, hogy a zsidók nem egy faj. Bármilyen színű, hitvallású vagy fajú ember zsidóvá válhat.

• A gazdasági elméletnek, miszerint a zsidóknak nagy vagyonuk van, nem sok súlya van. A történelem igazolta, hogy a 17-20. századok során, különösen Lengyelországban és Oroszországban a zsidók szörnyen szegények voltak, és vajmi kevés befolyásuk volt az üzleti vagy politikai rendszerre – ha egyáltalán volt.

• Ami a kívülállóknak bélyegző elméletet illeti, a 18. században a zsidók kétségbeesetten próbáltak asszimilálódni Európa többi részével. Azt remélték, hogy az asszimiláció véget vet az antiszemitizmusnak. Azok azonban, akik szerint a zsidók megfertőzik a fajukat a maguk alsóbbrendű génjeikkel, még jobban gyűlölték őket. Ez különösen a II. világháború előtti Németországra volt igaz.

• Ami a bűnbak elméletet illeti, a zsidókat mindig is utálták, szóval ez alapján könnyű célpontok.

• Ami az istengyilkos elképzelést illeti, a Bibliában világosan látjuk, hogy valójában a rómaiak ölték meg Jézust, noha a zsidók is közreműködtek. Csak néhány száz évvel később kezdték el a zsidókat Jézus gyilkosainak nevezni. Vajon miért nem a rómaiakat gyűlölik? Maga Jézus megbocsátott a zsidóknak (Lukács 23:34). 1963-ban még a Vatikán is felmentette a zsidókat Jézus halálának vétke alól. De ezek egyike sem csökkentette az antiszemitizmust.

• Az „Isten választott népe" kapcsán a 19. században a német zsidók elutasították ezen státuszukat, hogy jobban be tudjanak épülni a német kultúrába. Ennek ellenére a holokauszt áldozatai lettek. Napjainkban vannak olyan keresztyén és muszlim csoportok, akik Isten „választott népének" tartják magukat, de a világ nagy része mégsem ítéli el őket, a zsidókat pedig továbbra is gyűlöli.

Ezzel eljutunk a zsidók iránti gyűlölet valódi okához. Pál apostol azt mondja: „Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett; akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenekfelett: áldott legyen mindörökké. Ámen" (Róma 9:3-5). Az igazság az, hogy a világ azért gyűlöli a zsidókat, mert Istent gyűlöli. A zsidók voltak Isten elsőszülöttjei, a választott nép (5Mózes 14:2). A zsidó pátriárkák, próféták, templom révén Isten felhasználta a zsidókat, hogy bemutassák az Ő igéjét, törvényét és erkölcsiségét ennek a bűnös világnak. Zsidó testben küldte el Fiát, a Krisztus Jézust, hogy megváltsa a világot a bűnből. Sátán, a föld fejedelme (János 14:30, Efezus 2:2) megmérgezte az emberek elméjét a maga zsidógyűlöletével. Lásd a Jelenések 12-t, ahol egy allegórikus képet találsz Sátán (a sárkány) zsidók (az asszony) elleni gyűlöletéről.

Sátán már a babiloniak, perzsák, asszírok, egyiptomiak, hitteusok és nácik révén is megpróbálta kiirtani a zsidókat. De mindegyik alkalommal kudarcot vallott. Isten még nem végzett Izraellel. A Róma 11:26 alapján egy nap az egész Izrael üdvözül, de ez nem valósulhatna meg, ha Izrael már nem létezne. Ezért Isten megtartja a zsidókat a jövőre, ahogy már korábban is megőrizte a maradékot a történelem során, mígnem a végső terve be nem következik. Senki sem hiúsíthatja meg Isten tervét Izraellel és a zsidó néppel.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a világban fellelhető antiszemitizmus oka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries