settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia támogatja az eugenizmust?

Válasz


Az eugenizmus egy olyan társadalmi mozgalom, amely a szelektív szaporítás és egyéb eszközök révén az emberi populáció (feltételezett) javítását célozza meg. Elméleti alapjainak kidolgozása Francis Galton, Charles Darwin unokatestvérének munkásságára vezethető vissza, így az sem véletlen, hogy az Darwin evolúciós elméletén alapszik. Az eugenika görög eredetű kifejezés szó szerint “jó leszármazást” jelent, de a "jó születésű, jó származású, nemes fajból való” jelzős szerkezetek szintén hitelesen adják vissza eredeti jelentését. Az eugenizmus célja az, hogy az emberi reprodukció irányítása által jobbá tegye a világot (vagy legalábbis egy országot), és “megtisztítsa” a génállományt.

Az eugenizmus hívei támogatják a prenatális genetikai szűrés módszerét, a születésszabályozást, a faji szegregációt, a transzhumanizmust, az eutanáziát, a kényszersterilizációt, a kényszerterhességet és az abortuszt. Az eugenizmust a 20. század első évtizedeiben számos országban, köztük az Egyesült Államokban is nyíltan gyakorolták. Számos olyan állami szintű törvényt fogadtak el, melyek lehetővé tették az intézeti nevelésre vagy állami ápolásra szoruló emberek kényszersterilizálását. Virginia államban egy ilyen törvény a Legfelsőbb Bíróság jogi próbáját is kiállta. A törvényszék bírája, Oliver Wendell Holmes, Jr. a döntés indoklásában a következőket írta: “Az egész világ számára jobb, ha ahelyett, hogy a társadalom arra várna, hogy az (ilyen emberek) elfajzott utódait bűncselekmény miatt ítéljék halálra, vagy magatehetetlen bárgyúságuk miatt az éhség vigye el őket, megakadályozza, hogy az arra nyilvánvalóan alkalmatlanok fajtájukat fenntartsák” (Buck v. Bell, Legfelsőbb Bíróság, 274 U.S. 200. döntés 1927. május 2.). Mikor azonban a második világháború után a náci rémtettek mélysége nyilvánosságra került, az eugenizmus elnevezés szalonképtelenné vált.

Margaret Sanger, a Planned Parenthood, azaz Amerika legnagyobb abortusz-szolgáltatójának alapítója, az eugenizmus elkötelezett híveként több ízben nyilvánosan is felemelte a szavát az “alkalmatlanok” “nyakló nélküli szaporodása” ellen. A Nő és az új faj című könyvében így ír: “A legkönyörületesebb dolog, amit egy nagycsalád az újonnan született tagjával tehet az, hogy megöli” (V. fejezet, “A nagycsaládok létrehozásának gonoszsága”, 1920). Vágyai szerint egy napon “emberi telivérek egész faját tenyésztjük ki”, és azt is megjegyezte, hogy inkább szeretné, ha egy társadalom “ezer telivért tenyésztene, mintsem egymillió törpe-pónit” (Radio WFAB Syracuse, 1924. február 29. "The Meaning of Radio Birth Control" átirata 1924. április, 111. old.).

A Biblia nyilván nem említi külön, név szerint az eugenizmust, viszont a mögötte meghúzódó eszmeiség – mely szerint az emberi faj jobbá teheti magát azáltal, hogy megszabadítja a világot a “nemkívánatos” emberektől – határozottan nem bibliai. Az eugenizmus hívei által támogatott eljárások pedig, beleértve az abortuszt, az eutanáziát és a faji elkülönítést, egytől-egyig gonosz eszközök. Isten azt mondta az emberiségnek, hogy “szaporodjatok és sokasodjatok” (1.Mózes 1:28; 9:1, 7). A Szentírás további ihletett könyveiben sem tér el sem jobbra, sem balra e parancstól (azaz Isten sem nem vonta azt vissza, sem pedig nem változtatott azon – a fordító megjegyzése), mint ahogy nyilvánvalóan a fajunk mesterséges módosításáról sem esik sehol szó benne. Önmagában véve már az is gonosz dolog, hogy a társadalom és az ember lényének összetettségét makett asztalokra redukáló mérnökök el akarják bitorolni Isten élet és a halál feletti hatalmát, csupán hogy egy saját maguk által “felsőbb fajként” kikiáltott “valamit” hozzanak létre. A Biblia szerint egy, azaz pontosan egy faj létezik - az emberi faj -, vagyis minden ember Ádámtól és Évától származik. A faji megkülönböztetés és az etnikai felsőbbrendűség eszméje homlokegyenest szembemegy Isten természetével: “...Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik” (Apostolok Cselekedetei 10:34-35).

G. K. Chesterton angol teológus 1922-ben megjelent Eugenics and Other Evils című könyvében (magyar kiadása nem ismert – a fordító megjegyzése) a következőket írta: “Az eugenizmusban nincs semmi ráció, nyers hajtóerőnek azonban nincsen épp híján. Magát az elméletet illetően támogatói rendkívül homályosan fogalmaznak, de félő, hogy fájdalmasan precízek lesznek, mikor azt a gyakorlatba átültetik” (szemelvény a VIII. fejezetből, “Egy hamis elmélet összefoglalása”). Mivel ez a gyakorlat az abortuszt és az eutanáziát is magába foglalja, a praktizált eugenizmus a gyilkossággal egyenlő.

Az eugenizmus manapság ezen a néven már nem jelenik meg, a mögöttes filozófiája azonban még mindig jól tapintható az alkalmazott orvosi genetikában. A napjainkra elterjedt genetikai szűrés és a magzati génmanipulációs eljárások az eugenizmusból nőtték ki magukat. Amikor egy születendő gyermeknél lehetséges genetikai rendellenességet diagnosztizálnak, egyes párok a baba elvetése mellett döntenek. Lássunk egy pár példát a Down-szindrómával azonosított elhajtott magzatok számbeli eloszlására: az Egyesült Államokban a Down-szindrómával diagnosztizált magzatok 67 százalékát abortálják, Franciaországban 77 százalékát, Dániában 98 százalékát, Izlandon pedig közel 100 százalékát. Ez vegytiszta eugenizmus, csak éppen más néven fut, hiszen láthatjuk, hogy a háttérben meghúzódó gondolat megint az, hogy az ember megpróbálja azonosítani és kiiktatni az általa “alkalmatlannak” vagy nemkívánatosnak tartott genetikai állományt. (Az angolul beszélő olvasóinknak egy továbbvezető külső hivatkozás a témában: “‘What kind of society do you want to live in?’: Inside the country where Down syndrome is disappearing,” cbsnews.com/news/down-syndrome-iceland, accessed 6/22/20)

Az eugenizmus egy erkölcstelen és érdemtelen social engineering kísérlet (a tömegek pszichológiai befolyásolása, tükörfordítása: társadalommérnökség). Olyan ideológiai futóhomok, melyen a tudományosság álcáját felöltő elvakult Chesterton-követők lábukat megvetik, Isten tekintélyét pedig teljesen elvetik. Mindezt csupán azért, hogy a saját “utópiájukat” hozhassák létre a Földön. Jó pár évezred is eltelt már, mióta Jób ekképp nyögött fel kora gonoszsága miatt: “Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj” (Jób 24:14). Ez nem más, mint az eugenista szerepe: megöli a szegényeket, a rászorulókat és mindazokat, akiket ő maga “méltatlannak” tart az életre. Mások életének önkényes elvétele által megakadályozza a (szerinte) “rossz jövőbeli életminőséget”, megtagadja az ember létezéshez való alapvető jogát, és Istent játszik.

Egy napon, amikor Jézus és apostolai Jeruzsálemben sétáltak, tanítványai egy vakon született emberről tudakoztak. Arról faggatták a Mestert, hogy vajon “ki vétkezett”, a vakon született ember, vagy annak szülei (János 9:2). Jézus azonban csak így felelt nekik: “Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem [azért született így], hogy [végtére] nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai” (3. vers – betoldva). Kik vagyunk mi ahhoz, hogy önkényesen eldöntsük, Isten kin könyörülhet, és kin nem?

Az eugenizmus ideológiájával szöges ellentétben a Biblia ma is azt tanítja, hogy oltalmazzuk a gyenge és a hátrányos helyzetű embertársainkat: “Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki” (Zsoltárok 82:4); “Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr” (Zsoltárok 41:2; lásd még Máté 25:35-36; Apostolok Cselekedetei 20:35). A hátrányos helyzetűek - akiket a szerencsésebbek “életképtelennek” ítélnek - “selejtként” való kezelése, a gyámoltalanok kigyomlálása, a gyengék megölése velejéig romlott, istentelen dolog.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia támogatja az eugenizmust?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries