settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent lelkileg halottnak lenni?

Válasz


Lelkileg halottnak lenni azt jelenti, hogy el vagyunk választva Istentől. Amikor az 1Mózes 3:6-ban Ádám vétkezett, bevezette a halált az egész emberiség számára. Isten azt parancsolta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek a jó és rossz tudásának fájáról, és arra figyelmeztette őket, hogy az engedetlenség halált fog eredményezni: „És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz." (1Mózes 2:16-17, Károli). A „bizony meghalsz" kifejezést szó szerint úgy lehetne fordítani: „meghalván meghalsz". Ez a halál állapotának folyamatosságát jelzi, amely a lelki halállal kezdődött, egész életen át tart a test fokozatos leépülése révén, és a fizikai halálban csúcsosodik ki. Az azonnali lelki halál azt eredményezte, hogy Ádám elszakadt Istentől. Ezt az elszakadást az is jelzi, hogy elrejtőzött előle (1Mózes 3:8), illetve hogy próbálta a bűn felelősségét az asszonyra hárítani (1Mózes 3:12).

Sajnos, ez a lelki – és végső soron testi – halál nem korlátozódott Ádámra és Évára. Az emberi faj képviselőjeként Ádám az egész emberiséget úgyszólván bűnre vitte. Pál ezt világosan kifejti a Róma 5:12-ben, mondván, hogy a bűn és a halál Ádám bűne által jött be a világba és hatott ki minden emberre. Továbbá a Róma 6:23-ban azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál – a bűnösnek meg kell halnia, mivel a bűn elválaszt Istentől. Ha elszakadunk az élet forrásától, nyilván meghalunk.

De nemcsak az öröklött bűn okoz lelki halált, hanem a tulajdon bűnös cselekedeteink is. Az Efezus 2 szerint a megtérés előtt halottak vagyunk bűneinkben és vétkeinkben (1.v.). Ez lelki halálra kell vonatkozzon, hiszen a megtérés előtt fizikailag „éltünk". Míg még ebben a lelkileg „halott" állapotunkban voltunk, Isten megváltott minket (5.v., vö. Róma 5:8). A Kolossé 2:13 megerősíti ezt az igazságot: „És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben... ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket."

Mivel vétkeinkben halottak vagyunk, teljesen képtelen vagyunk bízni Istenben és az Ő szavában. Jézus ismételten kijelentette, hogy nélküle erőtlenek vagyunk (János 15:5), és nem jöhetünk hozzá, hacsak Isten képessé nem tesz erre (János 6:44). A Róma 8-ban Pál azt tanítja, hogy az elménk, természeténél fogva képtelen engedelmeskedni Istennek vagy a tetszésére lenni. Bukott állapotunkban képtelenek vagyunk megérteni Isten dolgait (1Korinthus 2:14).

Azt a tettet, amely által Isten „feléleszt" a lelki halálból, újjászülésnek hívják. Az újjászületés kizárólag a Szentlélek munkája Jézus Krisztus halála és feltámadása révén. Amikor újjászületünk, Krisztussal együtt életre kelünk (Efezus 2:5), és a Szentlélek megújít bennünket (Titusz 3:5). Ez olyan, mintha másodszor is megszületnénk, ahogy azt Jézus is mondta Nikodémusnak (János 3:3,7). Ha Isten megelevenít, soha nem halunk meg igazán, mert örök életünk van. Jézus gyakran hangoztatta, hogy akik hisznek benne, azoknak örök életük van (János 3:16, 36; 17:3).

A bűn halálhoz vezet. Az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a halált az, hogy hittel Jézushoz fordulunk, amikor a Szentlélek vonz. A Krisztusba vetett hit lelki életet eredményez, és végső soron örök életet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent lelkileg halottnak lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries