settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanít a Biblia az etnocentrizmusról?

Válasz


Az etnocentrizmus az a meggyőződés, mely szerint az egyén saját etnikai csoportja felsőbbrendű az összes többinél, valamint hogy minden, a sajátunkétól eltérő etnikai csoportot szubjektíven a saját csoportunkhoz viszonyítva kell mérni. Egy olyan eszmerendszerrel állunk itt szemben, amely a szélsőséges büszkeség táptalaján tenyészik, és végtére a másokkal való törődés teljes hiányához vezet. Mivel a nagyrassz (europid, mongoloid, negrid, veddo-ausztralid – a fordító betoldása) gyakran az etnikum része (és fordítva), az etnocentrizmus általában szorosan kapcsolódik rasszista ideológiákhoz, melyek mételye évszázadok óta szipolyozza már az emberiséget. Isten népének soraiban azonban nincs helye az etnocentrikus gondolkodásnak, amely voltaképp már a rasszizmus előszobája. Az ilyen hozzáállás ellentétes a Szentírás szellemiségével, így az Istennek nem tetsző dolog.

A Biblia szerint az etnocentrizmus bűn. Minden férfi és nő Isten képmására teremtetett (1.Mózes 1:26-27; 9:6), még akkor is, ha ezt a képet a bűn mára már eltorzította. Isten nem mutat részrehajlást, és nem is kivételez senkivel (5.Mózes 10:17; Apostolok Cselekedetei 10:34). Jézus nyilvánvalóan nem csupán egy bizonyos fajért, kultúráért vagy törzsért adta életét, hanem halálával megváltott minket Istennek az Ő vére által “...minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből” (Jelenések 5:9). A Szentírás tanítása szerint Jézus azért jött, hogy megmentse a világot – zsidókat és pogányokat egyaránt. Pál apostol ezt ekképp támasztja alá: “Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galátziabeliekhez 3:28). Továbbá egy másik igehelyen: “A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus” (Kolossébeliekhez 3:11).

Jézus a kereszthalála által minden faji, kulturális és etnikai korlátot ledöntött. Pál apostol így ír zsidók és pogányok Jézus Krisztusban való szellemi egyesüléséről: “Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat” (Efézusbeliekhez 2:14). Akár történelmi sérelmeken, akár téves feltételezéseken vagy nyílt emberi büszkeségen alapszik is az etnocentrizmus, egy biztos: Isten Igéjével teljesen ellentétes. Azt a parancsot kaptuk, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő, azaz Jézus Krisztus szeretett minket (János 13:34). Ez a parancs pedig egyértelműen kizár mindennemű faji, etnikai vagy kulturális alapú megkülönböztetést.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanít a Biblia az etnocentrizmusról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries