settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a népek táblázata?

Válasz


Az 1Mózes 10, amit gyakran a népek táblázatán is neveznek, annak a hetven népnek az alapító pátriárkájának a nevét tartalmazza, akik Nóénak és fiainak (Sém, Hám, Jáfet) utódjai lettek. A hetvenből 27 Sém leszármazottja, 30 a Hámé és 14 Jáfeté. Az 1Mózes 10:32 tömören összefoglalja a fejezetet: „Ezek Nóé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágaztak szét a népek a földön az özönvíz után." A 11. fejezet elmondja, miként váltak szét Bábelnél.

Noha a szöveg ezt konkrétan nem mondja ki, úgy tűnik, hogy ez a lista teljes. Hagyományosan annak tekintik. Ez az elgondolás azonban puszta spekuláció.

Minden bibliai nemzetségtáblázat rövidített változat. A kulcsfontosságú személyeket felsorakoztatja, míg a „kisebb" vagy kulturális szempontból kevésbé jelentékeny testvéreket nem említi. Elképzelhető, hogy a népek táblázatával is ez a helyzet. Lehet, hogy a táblázat szerkesztője azokra a népekre koncentrált, amelyek a táblázat összeállításakor népe szempontjából fontosak voltak, de a távoli, talán rég elfeledett népek alapítóit kihagyta. Habár Nóé révén végső soron minden nép rokon egymással, ez az ősi kötelék nem hordoz a végtelenségig közös kulturális jellemzőket a leszármazottak között.

Noha néhány felsorolt népet könnyű beazonosítani, néhány a homályba merül. Számos tudós megpróbálta beazonosítani ezeket az ismeretlen népeket, kisebb-nagyobb sikerrel. Mivel a forrásanyagok archaikus jellegűek, sok félreértésre adnak okot.

A táblázat pontosságát megkérdőjelezi az a tény, hogy néhány bemutatott kapcsolat a modern összehasonlító nyelvészet eszközeivel nem összeegyeztethető. Az elámitákról például azt olvassuk, hogy Sém leszármazottai, de a nyelvük mégsem a sémi nyelvcsaládba tartozik. A kánaániták elvileg Hám leszármazottai, de a nyelvük a sémi nyelvcsaládba tartozik.

Ez az ellenvetés azt feltételezi, hogy ezek a nyelvek nem estek át drasztikus változásokon. A térség történelme azt sugallja, hogy ez egy kétes feltételezés. A régióban található kultúrák állandó migrációnak és idegen hatalmak invázióinak voltak kitéve. A hódító birodalmak gyakran a saját nyelvüket és kultúrájukat kényszerítették a leigázott népekre.

Klasszikus példa erre a Perzsa Birodalom hellenizálása Nagy Sándor hódításait követően. Vagy vegyük az izraelitákat, akik elsősorban óhébert beszéltek egészen a babiloni fogság és a perzsa hódítás idejéig. Aztán átvették az arámot, a Perzsa Birodalom hivatalos nyelvét. A zsidó Talmudot arámul írták, akárcsak Dániel és Ezsdrás könyvének nagy részét. A hagyomány szerint Jézus anyanyelve is arám volt. Miután Nagy Sándor meghódította Perzsiát, a zsidók második nyelve a görög lett. Ennek eredményeként az Újszövetség görögül íródott. A térség nyelvei nem voltak állandóak.

A héberek már sokkal a görögök, perzsák és babiloniak előtt megszállták és elfoglalták Kánaánt. Meglepő lenne, ha a régió kánaánita lakossága átvett volna egy, az óhéberrel szinte azonos sémita nyelvet? Ami az elámitákat illeti, ha az elámitákról szeretnénk beszélni, akkor a proto-elámitákból kell kiindulnunk. A proto-elámi nyelvet mindeddig nem lehetett megfejteni, ezért nem lehet vele a népek táblázata ellen érvelni. Semmi sem bizonyítja, hogy a későbbi, nem-sémi elámi nyelv a proto-elámi alapját képezte volna, és nem tudjuk, hogy a különböző behatások révén hogyan változott a nyelv az idő során.

A másik ellenvetés a népek táblázatával szemben az, hogy a felsorolt nemzetek közül több egészen a Kr.e. első évezredig nem szerepel a (napjainkban rendelkezésünkre álló) történelmi feljegyzésekben. Emiatt néhány kritikus tudós a táblázatot legkorábban a Kr.e. 7. századra datálja.

Ez a bibliakritika visszatérő tematikája. Ahelyett, hogy elfogadnánk, amit a Biblia állít, amikor egy olyan várost vagy kultúrát említ, amely más történelmi dokumentumban nem jelenik meg, vagy amikor egy kultúrát olyan korba helyez, amelyik korábbra esik annál az időpontnál, amelyet más, korlátozott számú források mondanak, a kritikusok inkább azt feltételezik, hogy a Biblia szerzői tévedtek vagy tudatlanok voltak. Ez volt a helyzet Ninive ókori metropoliszával és a Levante ókori hettita civilizációjával. A modernkorban – az elsőt a 19., a másodikat a 20. században újra felfedezték, ami jelentős mértékben alátámasztotta a Biblia történelmi állásfoglalását. Az igazság az, hogy az ókori kultúrákkal kapcsolatos ismereteink rendkívül töredékesek, és gyakran feltételezéseken alapulnak. Ezért merő spekuláció azt állítani, hogy a népek táblázata olyan későn készült el, pusztán az alapján, hogy az említett népek némelyike máshol csak későbbi történelmi iratokban jelenik.

Egy másik ellenvetés Nimród kapcsán merül fel, aki az 1Mózes 10:8 szerint Kús fia volt, és aki feltehetőleg Núbiát alapította, Egyiptomtól délre. Ezzel szemben Nimród több mezopotámiai várost is alapított, amelyekben nyomai sincsenek a núbiai vonásoknak (1Mózes 10:8-12). Ez azt jelenti-e, hogy a táblázat nyilvánvalóan téved, vagy Nimród származását vagy a mezopotámiai városokhoz való kötődését illetően?

A szkeptikusok, akik ezt állítják, figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy Kús még legalább hat arab népet is nemzett (1Mózes 10:7), amelyik közül egyik sem mutat núbiai vonásokat. Ez azért van, mert Núbia sok generáción keresztül a maga kulturális fejlődésének útját járta. Nimród Kús közvetlen leszármazottja volt. Semmi okunk elvárni, hogy akár ő, akár a segítségével létrehozott városok núbiai vonásokkal rendelkezzenek.

Összegzésként, a népek táblázata egy bibliai, etnológiai nézőpontot tár elénk, miszerint minden nép Nóétól származik három fia – Sém, Hám és Jáfet – révén. Nem ismeretes, hogy ez a hetvenes lista teljes, vagy akár szándékosan, akár véletlenül, kihagytak belőle bizonyos népeket. A táblázatban található információ pontosságát olyan szkeptikusok kérdőjelezik meg, akiknek ellenvetései hibásak és megalapozatlanok. A forrásanyagok archaikus jellege miatt a táblázat helytállósága végső soron nem meghatározható. Végső soron azok, akik elfogadják, hitből fogadják el, egy nagyobb és igazolható perspektíva részének tartván. Azok, akik elutasítják, ugyanezen az alapon utasítják el.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a népek táblázata?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries