سوالاتی دربارة روابط


کتاب مقدس درباره رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه می گوید؟

تا چه اندازه ای رابطه نزدیک قبل از ازدواج قابل قبول است؟

آیا درست است که یک مسیحی با یک غیر مسیحی ازدواج کند؟

کتاب مقدس درباره قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟

از کجا بدانم عاشق شده ام؟

آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟

من چطور می توانم خود را برای ازدواج آماده کنم؟

آیا چیزی به اسم نیمه گمشده وجود دارد؟ آیا خداوند فرد خاصی را برای ازدواج با شما انتخاب کرده است؟

برای انتخاب شوهر باید به دنبال چه ویژگیهایی در او باشم؟ کتاب مقدس درباره پیدا کردن شوهر چه می گوید؟

آیا لازم است که فعالانه به دنبال همسر بگردیم یا منتظر باشیم که خدا همسری را نزد ما بیاورد؟

برای انتخاب یک زن به عنوان همسر باید به دنبال چه معیارهایی باشیم؟ کتاب مقدس در مورد انتخاب یک زن به عنوان همسر چه می گوید؟

از کجا بدانم که همسر ایده آل خود را پیدا کرده ام؟

زمان مناسب برای ازدواج چه وقت است؟

چه سنی برای شروع یک رابطه عاشقانه خیلی زود است؟

کتاب مقدس درباره تفاوت سنی زن و شوهر چه می گوید؟

آیا باکرگی پس از تولد دوباره (مسیحی شدن) امکان پذیر است؟

آیا رابطه عاشقانه با بستگان نزدیک اشتباه است؟

تفاوت بین رابطه عاشقانه و قرار گذاشتن در چیست؟

آهن، آهن را می تراشد یعنی چه؟

آیا یک مسیحی باکره می تواند با یک مسیحی غیر باکره ازدواج کند؟

چگونه بر احساس طرد شدن غلبه کنم؟

زیبایی ظاهری تا چه اندازه در انتخاب همسر اهمیت دارد؟

اگر زوجی قبل از ازدواج صاحب فرزند شوند آیا مجبور به ازدواج خواهند بود؟

آیا مسیحیت توصیه ای برای روابط عاشقانه دارد؟

آیا از نظر خداوند رابطه جنسی بین زن و مرد برابر با پیوند زناشویی است؟

تعریف دوستی واقعی از نظر کتاب مقدس چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة روابط

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا