settings icon
share icon
سوال

برای انتخاب یک زن به عنوان همسر باید به دنبال چه معیارهایی باشیم؟ کتاب مقدس در مورد انتخاب یک زن به عنوان همسر چه می گوید؟

جواب


مهمترین رابطه شخصی ای که یک مرد می تواند جدا از رابطه روحانی با خدا از طریق عیسی مسیح داشته باشد، رابطه با همسرش است. در پروسه همسریابی، بالاترین اصل این است که به دنبال زنی بگردیم که ایمان شخصی به عیسی مسیح دارد. پولس رسول به ما می گوید که زیر «یوغ ناموافق» با بی ایمانان نروید (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14). تا زمانی که زن و مرد در این مسئله ی بسیار مهم در توافق کامل با هم نباشند، ازدواج خداپسندانه و کامیاب اتفاق نخواهد افتاد.

اما ازدواج کردن با یک ایماندار تضمین نمی کند که کاملاً زیر «یوغ موافق» هستند. اینکه یک زنی مسیحی باشد، به این معنا نیست که لزوماً از لحاظ روحانی با شما جور است. آیا اهداف روحانی او با شما یکی است؟ آیا او از لحاظ اصول اعتقادی با شما یکسان است؟ آیا او هم به اندازه شما برای خدا اشتیاق دارد؟ ویژگیهای یک زن بی نهایت مهم است. زیرا بسیاری از مردان فقط به خاطر جذابیت ظاهری یا احساسی ازدواج می کنند و این می تواند عامل شکست در رابطه زناشویی شود.

ویژگی های خداپسندانه ای که مرد باید در یک زن به دنبال آن بگردد چیست؟ کتاب مقدس اصولی را به ما می دهد که می تواند از آن استفاده کنیم تا تصویری از یک زن خداشناس مجسم کنیم. در درجه اول در رابطه روحانی خود با خداوند تسلیم او باشد. پولس رسول می گوید که زن باید تسلیم شوهرش باشد، همانگونه که تسلیم خداوند است (افسسیان فصل 5 آیه های 22-24). اگر زنی تسلیم خداوند نباشد، احتمالاً تسلیم شوهرش بودن را برای سلامتی روحی خود ضروری نخواهد دید. ما نمی توانیم انتظارات هیچ کس دیگری را برآورده کنیم، مگر آنکه اول اجازه دهیم که خدا ما را با حضور خودش پر سازد. زنی که خدا در مرکز زندگی اش است، گزینه خوبی به عنوان همسر است.

پولس همچنین در دستوراتی که درباره رهبران کلیسا می دهد، به برخی از خصوصیات شخصیتی یک زن اشاره می کند. «همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و دربارۀ ديگران بدگويی نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند» (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11). به عبارت دیگر، او زنی است که بیش از حد مغرور نیست، می داند چه موقع حرف بزند و چه موقع سکوت کند، و قادر است جایگاه خود را با اطمینان در کنار همسرش محکم کند. او زنی است که توجه اولش به رابطه با خداوند و رشد روحانی خود است.

مسئولیتهای ازدواج برای شوهر بیشتر است، زیرا که خدا او را به عنوان سر برای همسر و خانواده قرار داده است. این سر بودن، از رابطه بین مسیح و کلیسا الگوبرداری شده است (افسسیان فصل 5 آیه های 25-33). این رابطه بر اساس عشق بنا شده است. همانطور که مسیح کلیسا را محبت نمود و خودش را فدای آن کرد، شوهر نیز باید زن خود را همچون بدن خود دوست بدارد. بنابراین، رابطه روحانی شخصی یک مرد با خداوند، در موفقیت ازدواج او بسیار اهمیت دارد. نشانه های یک مرد روحانی بالغ که خدا را گرامی می دارد این است که حاضر باشد فداکاری کند و این قدرت را داشته باشد که برای بهبود ازدواج خود، یک خادم باشد. انتخاب حکیمانه ی یک همسر بر مبنای ویژگیهای کتاب مقدسی مهم است، اما به همان اندازه نیز مهم است که مرد در زندگی روحانی خود رو به رشد باشد و تسلیم اراده خدا برای زندگی خود باشد. مردی که می خواهد آن کسی باشد که خدا می خواهد، قادر خواهد بود به همسر خود کمک کند که آن زنی باشد که خدا می خواهد ، و قادر خواهد بود که پایه ازدواج را جوری بنا کند که هم خدا و هم او و هم زنش می خواهند داشته باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

برای انتخاب یک زن به عنوان همسر باید به دنبال چه معیارهایی باشیم؟ کتاب مقدس در مورد انتخاب یک زن به عنوان همسر چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries