settings icon
share icon
سوال

آیا ازدواج یک مسیحی با یک غیر مسیحی درست است؟

جواب


برای یک مسیحی، قرار ملاقات داشتن با یک بی ایمان حکیمانه نیست، و ازدواج کردن با او یک گزینه نیست. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14به ما می گوید که دچار «یوغ ناهمگن» با بی ایمانان نشوید. این مثال تصویری از دو گاو است که یوغ مشترک دارند ولی با هم هماهنگ و موافق نیستند. بجای اینکه همکاری کنند تا بار را بردارند، بر خلاف هم کار می کنند. در حالیکه این قسمت بطور خاص به ازدواج اشاره نمی کند، اما به طور ضمنی به آن اشاره می کند. در ادامه این قسمت از کلام می گوید که چه مناسبتی بین مسیح با بلیعال (شیطان) است؟ در ازدواج بین یک ایماندار و بی ایمان نمی تواند هماهنگی روحانی وجود داشته باشد. پولس رسول ادامه می دهد و به ایمانداران یادآوری می کند که آنها مسکن روح القدس هستند که با دریافت نجات در قلب آنها ساکن می شود (دوم قرنتیان فصل 6 آیه های 15-17). به این دلیل، آنها باید خود را از دنیا جدا نگه دارند – در دنیا باشند، اما نه از دنیا نباشند – و هیچ کجای زندگی مهمتر از رابطه نزدیک در ازدواج نیست.

کتاب مقدس همچنین می گوید، «معاشرت بد باعث فساد اخلاق می شود» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 33). داشتن هر نوع رابطه عاشقانه با یک بی ایمان می تواند خیلی زود تبدیل به چیزی شود که مانع راه رفتن با مسیح گردد. ما خوانده شده ایم که به گمشدگان بشارت بدهیم، نه اینکه با آنها رابطه نزدیک و عاشقانه داشته باشیم. اشکالی ندارد که رابطه دوستی خوبی با بی ایمانان داشته باشیم، اما فقط تا همین حد. اگر با بی ایمانی قرار ملاقات عاشقانه داشته باشید، صادقانه چه چیز ارجحیت شما خواهد بود – رابطه عاشقانه یا بشارت برای نجات شخص؟ اگر شما با یک بی ایمان ازدواج کرده بودید، شما دو نفر چطور یک رابطه نزدیک روحانی را در ازدواج خود رشد می دادید؟ یک ازدواج موفق چطور می تواند روی عدم توافق در مورد اساسی ترین مطلب در دنیا یعنی عیسی مسیح بنا شده و باقی بماند ؟

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ازدواج یک مسیحی با یک غیر مسیحی درست است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries