settings icon
share icon
سوال

یکدیگر را دوست داشته باشید به چه معناست؟

جواب


عیسی مسیح در یوحنا فصل 13 آیه 34 به ما می گوید: « يكديگر را دوست بداريد همانگونه كه من شما را دوست می‌دارم» سپس می گوید، «محبت شما به يكديگر، به جهان ثابت خواهد كرد كه شما شاگردان من می‌باشيد» (آیه 35). چطور این کار را انجام دهیم؟ یکدیگر را دوست داشته باشیم، یعنی چه؟

«یکدیگر» در این آیه ها به ایمانداران مسیحی اشاره می کند. یک از نشانه های مهم مسیحی بودن این است که باید خواهران و برادران مسیحی خود را صادقانه دوست داشته باشیم. یوحنا نیز این حقیقت را به ما یادآوری می کند: «اين حكم خداست كه هر كه او را دوست می‌دارد، بايد همنوع خود را نيز دوست داشته باشد» (اول یوحنا فصل 4 آیه 21).

عیسی مسیح با این دستور کار بی سابقه ای در دنیا انجام داد، یعنی گروهی تشکیل داد که با «عشق» شناسایی می شوند. گروه های متعددی در دنیا وجود دارند و به اشکال مختلفی خود را می شناسانند: با رنگ پوست، یونیفرم، علایق مشترک، آلما ماتر و غیره. یک گروه خالکوبی یا پیرسینگ دارد؛ گروه دیگر از خوردن گوشت خودداری می کنند؛ گروه دیگر کلاه های قرمز بر روی سرشان می گذارند؛ مردم به هزاران روش خود را متمایز می کنند. اما کلیسا منحصر به فرد است. عیسی مسیح، برای اولین بار در تاریخ بشر، گروهی به وجود آورد که نشان آن «عشق» است. رنگ پوست اهمیتی ندارد. زبان اهمیتی ندارد. قوانین رژیمی یا پوششی وجود ندارند. پیروان عیسی مسیح با دوست داشتن یکدیگر شناسایی می شوند.

کلیسای اولیه نوع عشقی که عیسی مسیح معرفی کرد را به نمایش گذاشت. مردم از تمامی نقاط شناخته شده دنیا در اورشلیم حضور داشتند (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 9-11). کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند بلافاصله نیازهای یکدیگر را برطرف کردند: «به اين ترتيب، تمام ايمانداران با هم بودند و هر چه داشتند با هم قسمت می‌كردند. ايشان دارايی خود را نيز می‌فروختند و بين فقرا تقسيم می‌نمودند» (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 44-45). این عشقی بود که به آن عمل شد و مطمئن باشید که مردم آن شهر را تحت تاثیر قرار داد.

سخن عیسی مسیح در یوحنا فصل 13 آیه های 34-35 پرسش های دیگری را مطرح می کند که پاسخ به آنها مفید می باشند. پرسش اول، عشق عیسی مسیح چه نوع عشقی بود؟ عشق او بی قید و شرط (رومیان فصل 5 آیه 8)، فداکارانه (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21)، همراه با روحیه بخشایش گری (افسسیان فصل 4 آیه 32)، و ابدی (رومیان فصل 8 آیه های 38-39) بود. در عین حال، عشق عیسی مسیح مقدس و پاک است، محبتی که پاکی آن ماورای جهان مادی است، برای اینکه خود او مقدس است (عبرانیان فصل 7 آیه 26). عشق آسمانی عیسی مسیح با مرگ او بر وی صلیب، خاکسپاری، و زنده شدن او پس از سه روز به نقطه اوج خود می رسد (اول یوحنا فصل 4 آیه های 9-10). ایمانداران باید چنین محبتی نسبت به هم داشته باشند.

پرسش دوم این است که یک ایماندار چگونه می تواند مانند مسیح عشق بورزد؟ روح القدس در وجود ایماندار مسیحی ساکن است (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19-20). یک ایماندار با اطاعت از روح القدس و مطالعه کتاب مقدس می تواند مانند مسیح، دیگران را دوست داشته باشد. عشق او به ایمانداران بی قید و شرط، فداکارانه و بخشایش گر است، اما وسعت آن عشق اینجا به پایان نمی رسد. او محبت خود را به دوستان، اعضای خانواده و همکاران خود و غیره نشان می دهد (افسسیان فصل 5 آیه های 18 تا فصل 6 آیه 4؛ غلاطیان فصل 5 آیه 16، 22-23). حتی دشمنان نیز محبت عیسی مسیح را دریافت می کنند (نگاه کنید به متی فصل 5 آیه های 43-48).

عشق مسیح واری که از طریق یک ایماندار ابزار می شود مانند عشق جسمانی نیست، چراکه عشق دنیوی خودخواه، خودپرست، نابخشایش گر و ریاکار است. اول قرنتیان فصل 13 آیه های 4-8 عشق مسیح واری که در ایماندار و از طریق او نشان داده می شود را توضیح می دهد.

انسان به طور طبیعی نمی تواند عشقی مانند آنچه اول قرنتیان فصل 13 می گوید، داشته باشد. برای داشتن چنین عشقی ابتدا باید تغییر کرد. یک فرد باید این حقیقت را درک کند که گناهکار است، عیسی مسیح برای او مرد و دوباره زنده شد تا ما بخشیده شویم؛ سپس باید تصمیم بگیرد و عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده خود قبول کند. در این مرحله است که عیسی مسیح او را می بخشد و خداوند زندگی ابدی را به او هدیه می دهد؛ در واقع، آن شخص در طبیعت الهی عیسی مسیح با او سهیم می شود (دوم پطرس فصل 1 آیه 4). این شخص ایماندار می داند که خداوند او را با عشقی واقعی دوست دارد. ایماندار در زندگی مسیحی جدید خود گنجایش دوست داشتن مانند مسیح را پیدا می کند؛ و محبت پاک غیرشرطی، فداکارانه، بخشایش گر، ابدی خداوند در وجود او زندگی خواهد کرد (رومیان فصل 5 آیه 5).

دوست داشتن یکدیگر یعنی اینکه بتوانیم یک ایماندار را همانطور که مسیح دوست داشت، دوست بداریم. کسانی که با قدرت روح القدس می توانند مانند مسیح دیگران را دوست داشته باشند، در واقع ثابت می کنند که شاگرد و پیرو عیسی مسیح است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یکدیگر را دوست داشته باشید به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries