settings icon
share icon
سوال

آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟

جواب


جواب به این سوال بستگی به این دارد که معنی «زندگی کردن با هم» چیست. اگر به این معنی است که با هم رابطه جنسی داشته باشند، قطعا اینکار اشتباه است. در کتاب مقدس مرتبا رابطه جنسی قبل از ازدواج و سایر بی بند وباریهای جنسی محکوم شده است (اعمال رسولان فصل 15 آیه 20؛ رومیان فصل 1 آیه 29؛ اول قرنتیان فصل 5 آیه 1؛ اول قرنتیان فصل 6 آیه های 13، 18؛ اول قرنتیان فصل 7 آیه 2؛ اول قرنتیان فصل 10 آیه 8؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 21؛ غلاطیان فصل 5 آیه 19؛ افسسیان فصل 5 آیه 3؛ کولسیان فصل 3 آیه 5؛ اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3؛ یهودا آیه 7). کتاب مقدس اجتناب کامل از رابطه جنسی خارج از ازدواج (و قبل از ازدواج) را ترویج می دهد. رابطه جنسی قبل از ازدواج به همان اندازه زنا و سایر بی بند و باریهای جنسی اشتباه است، چون در همه آنها رابطه جنسی بدون ازدواج و تعهد وجود دارد.

اگر "زندگی کردن با هم" یعنی زندگی کردن در یک خانه، احتمالا موضوع فرق می کند. در نهایت، زندگی یک مرد و زن در یک خانه اشتباه نیست اگر چیز خلاف اخلاق در آنجا انجام نشود. اما بهر حال، مشکلی اینجاست که ظاهر این قضیه خوشایند نیست چون تصور عموم این است که وقتی زوجی با هم زندگی می کنند با هم رابطه جنسی هم دارند. با اینکه زندگی کردن در یک خانه بخودی خود گناه نیست، ولی ظاهر گناه آلود دارد. کتاب مقدس به ما می گوید که از ظاهر بد پرهیز کنیم (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 22؛ افسسیان فصل 5 آیه 3)، و همچنین با هم زندگی کردن می تواند بسیار وسوسه انگیز برای کار غیر اخلاقی باشد. کتاب مقدس به ما می گوید که از هر نوع کار غیراخلاقی دوری کنیم و خودمان را در معرض وسوسه کار غیر اخلاقی قرار ندهیم (اول قرنتیان فصل 6 آیه 18). از کارهای خلاف اخلاق فرار کنیم، و باعث لغزش و یا آزار کسی نشویم. در نتیجه، زندگی کردن یک زن و مرد باهم خارج از ازدواج باعث جلال دادن خدا نیست و خداوند را گرامی نمی دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries