settings icon
share icon
سوال

چرا پاکدامنی جنسی اهمیت بسیار زیادی دارد؟

جواب


خداوند برای زن و مرد این امکان را فراهم کرده که از رابطه جنسی در ازدواج لذت ببرند، و موضع کتاب مقدس درباره پاکدامنی جنسی در مرزهای ازدواج بین زن و شوهر کاملا روشن است (افسسیان فصل 5 آیه 31). انسان از لذت این هدیه الهی کاملا آگاهی دارد اما آن را به خارج از ازدواج و عملا به هر شرایطی کشانده است. این طرز فکر جهانی که «اگر حس خوبی داری، انجامش بده» در اکثر جوامع به خصوص جامعه غرب رواج پیدا کرده است، تا جایی که پاکدامنی جنسی یک ایده کهنه و غیر ضروری در نظر گرفته می شود.

به سخن خداوند درباره پاکدامنی جنسی توجه کنید: « زيرا اراده و خواست خدا اينست كه پاک باشيد و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه داريد. هر يک از شما بايد بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذاريد بدنتان مانند خدانشناسان، اسير شهوات باشد. در ضمن، خواست خدا اينست كه كسی همنوع خود را فريب ندهد و زن او را تصاحب نكند، زيرا همانگونه كه قبلاً به شما گفته‌ام، خدا برای اين گونه اعمال، انسان را مجازات خواهد كرد. زيرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشيم، بلكه پاک و مقدس» (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 3-7). این متن دلایل خدا برای پاکدامنی جنسی فرزندانش در زندگی را عنوان می کند.

اول از همه، ما تقدیس شده ایم و به همین دلیل باید از انحراف جنسی دوری کنیم. کلمه یونانی ترجمه شده به کلمه تقدیس شده به معنای «پاک شده، مقدس شده، تقدیس شدن و وقف شده برای خداوند» است. ما مسیحیان باید زندگی پاکی داشته باشیم، برای اینکه گناهان ما بر روی صلیب همراه با مسیح مردند و پاکی او به ما نسبت داده شد و به مخلوقات کاملا جدیدی تبدیل شدیم ( دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 17-21). طبیعت کهنه ما با همه ناپاکی هایش اعم از گناه و غیره مرد و حال با ایمان به کسی زندگی می کنیم که جانش را برای ما فدا کرد (غلاطیان فصل 2 آیه 20). ادامه دادن به ناپاکی جنسی (زنا) این حقیقت را نقض می کند و در واقع این مطلب را زیر سوال می برد که آیا واقعا تولد دوباره پیدا کرده ایم. تقدیس (فرایندی که در آن روز به روز بیشتر شبیه مسیح می شویم) گواه نجات واقعی ماست.

ضرورت کنترل بدن هایمان را در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 3-5 می بینیم. وقتی به انحراف جنسی تن می دهیم، نشان داده ایم که از روح القدس پر نشده ایم، و یکی از میوه های روح القدس یعنی خویشتن داری را دریافت نکرده ایم. همه ایمانداران ثمره ی روح القدس در زندگی را تا اندازه ای نشان می دهند (غلاطیان فصل 5 آیه های 22-23)، کم و زیاد آن به این حقیقت بستگی دارد که تا چه اندازه به روح القدس اجازه داده اید تا کنترل زندگی شما را در دست بگیرد. شهوت غیرقابل کنترل، کار جسم است (غلاطیان فصل 5 آیه 19)، نه روح القدس. بنابراین کنترل شهوت و پاکدامنی جنسی برای همه کسانی که به مسیح اعتراف کرده اند ضروری است. با این کار به خداوند و بدن های خودمان احترام گذاشته ایم (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 18-20).

ما می دانیم که قوانین و مقررات خدا، نشان دهنده عشق او به ما می باشد. پیروی از او در زندگی زمینی به ما کمک می کند. با حفظ پاکدامنی جنسی از گرفتاری های عاطفی ای دوری می کنیم که ممکن است تاثیرات منفی و بدی در روابط و ازدواج آینده ما داشته باشند. علاوه بر این، با پاک نگه داشتن پیوند زناشویی (عبرانیان فصل 13 آیه 4)، عشق کاملی را با همسر خود تجربه خواهیم کرد، عشقی که تنها عشق خداوند به ما می تواند از آن پیشی بگیرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا پاکدامنی جنسی اهمیت بسیار زیادی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries