برای انتخاب یک شوهر به دنبال چه خصلتهایی باید باشیم؟سوال: برای انتخاب یک شوهر به دنبال چه خصلتهایی باید باشیم؟

جواب:
وقتی یک زن مسیحی به دنبال یک شوهر می گردد، باید به دنبال مردی «موافق دل خدا» باشد (اعمال 22:13). مهمترین رابطه ای که هر یک از ما داریم، رابطه شخصی مان با عیسی مسیح خداوند است. این رابطه ارجح بر تمام روابط دیگر است. اگر رابطه عمودی ما با خداوند آنگونه که باید، باشد، آنگاه روابطه افقی ما بازتاب دهنده ی آن واقعیت خواهد بود. بنابراین، شوهر مناسب، باید مردی باشد که تمرکزش معطوف بر اطاعت از کلام خداست و به دنبال آن است که آنگونه زندگی کند که خدا را جلال دهد (اول قرنتیان 31:10).

خصلتهای دیگری که باید به دنبالش بگردیم چیست؟ پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 3 خصلتهایی را به ما نشان می دهد که در یک شوهر باید به دنبالش بگردیم. خصلتهایی که در این آیات آمده مربوط به صلاحیتهایی است که یک رهبر کلیسا باید داشته باشد. اما این خصلتها باید در زندگی هر مردی که «موافق دل خدا» راه می رود، حضور داشته باشد. این خصلتها را می توان بدین شکل تفسیر کرد: مرد باید صبور باشد و در رفتارش متواضع باشد، مغرور نباشد، بلکه معتدل باشد، قادر باشد بر احساسات خودش مسلط باشد، نسبت به دیگران باسخاوت باشد، قادر باشد صبورانه تعلیم دهد، میخواره نباشد یا به طور کنترل نشده از از هدایای خدا استفاده نکند، اهل نزاع و خشونت نباشد، بیش از حد غرق در جزئیات زندگی نباشد، بلکه بر خدا متمرکز باشد، زود جوش نیاورد یا نازک نارنجی نباشد که زود برنجد، و نسبت به آنچه خدا به او داده قدردان باشد و به عطایایی که دیگران دریافت کرده اند حسادت نورزد.

خصلتهای بالا توصیف کننده ی مردی است که به طور فعال، در پروسه ی بالغ شدن پیش می رود. زن باید به دنبال چنین مردی برای ازدواج باشد. بله، جذابیت جسمانی، علایقهای مشابه و تفاهمات، نقاط قوت و ضعف مکمل، و تمایل به بچه آوردن چیزهایی است که باید مد نظر داشت. این چیزها البته باید در مقایسه با خصلتهای روحانی، معیارهای ثانویه برای انتخاب شوهر باشد. مردی که بتوانی به او اعتماد کنی، احترام بگذاری، و در مسیر خداپسندانه راه برود، بسیار باارزشتر از مردی است که خوش تیپ، قوی، پولدار، یا مشهور است.

در آخر، هنگامی که به دنبال یک شوهر می گردید، باید تسلیم اراده خدا در زندگی مان باشیم. هر زنی می خواهد که "شاهزده ی سوار بر اسب سفید" خود را پیدا کند، اما واقعیت این است که احتمالاً با مردی ازدواج خواهد کرد که به اندازه ی خود او دارای عیب و نقص است. پس، به فیض خدا، مابقی زندگی شان را با یکدیگر خواهند گذراند و یاد خواهند گرفت که چطور شریک و خادم یکدیگر باشند. ما باید با چشمانی کاملاً باز وارد دومین رابطه مهم زندگی مان (یعنی ازدواج) بشویم، نه اینکه زیر ابرِ احساس دست به این رابطه بزنیم. مهمترین رابطه ما، با خداوند و نجات دهنده ما، باید کانون زندگی مان باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیبرای انتخاب یک شوهر به دنبال چه خصلتهایی باید باشیم؟