settings icon
share icon
سوال

چگونه بر احساس طرد شدن غلبه کنم؟

جواب


همه ما در معرض احساس طرد شدن و پذیرفته نشدن مخصوصا در دوران پس از شکست عاطفی قرار داریم. اما کتاب مقدس به ما ایماندارانی که زندگی جدید یافته ایم دراینگونه شرایط آرامش و راحتی خیال می دهد. اگر یک شخص ما را نمی پذیرد به این معنی نیست که دوست نداشتنی هستیم. ما در برابر طرد شدن از سوی یک نفر می توانیم دو واکنش متفاوت داشته باشیم، یا اینکه اجازه دهیم احساس طرد شدگی بر ما و حس ما نسبت به خودمان غلبه کند، و یا اینکه می توانیم آن را پشت سر بگذاریم، و به سمت چیزی که بسیار ماندنی تر است پیش برویم.

مفهوم گزینه دوم چیست؟ نشان دهنده جایگاه ایمانداران در مسیح است. وقتی تولد تازه پیدا می کنیم به این معنی است که پذیرفته شده ایم. «چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم. خدا از زمانهای بسيار دور، حتی پيش از آنكه جهان را بيافريند، ما را برگزيد تا در اثر آن فداكاری كه مسيح در راه ما كرد، از آن او گرديم. خدا از همان زمان، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری كه حتی يک لكه نيز در ما يافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شويم، سراپا مديون محبت او باشيم. نقشهٔ غيرقابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانوادهٔ الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا كند. علت اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند! پس خدا را ستايش می‌كنيم كه تا اين حد ما را دوست داشته و تا اين اندازه در حق ما لطف كرده است، آن هم فقط به خاطر اينكه متعلق به فرزند عزيز او مسيح هستيم» (افسسیان فصل 1 آیه های 3 تا 6).

عیسی مسیح ما را پذیرفت و با همه هدایای روحانی برکت داد، اگرچه ما نه شایستگی آن را داشتیم و نه می توانستیم خودمان آن را بدست آوریم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). این پذیرش از سوی عیسی مسیح از روی لطف اوست و بر همه احساس های دیگر از جمله حس طردشدگی برتری دارد. ما فقط امیدوار نیستیم که او ما را بپذیرد بلکه اطمینان داریم او ما را می پذیرد. ما می دانیم که این موضوع حقیقت دارد، برای اینکه کلام خدا به ما می گوید و ما با ایمان به این حقیقت می رسیم، سپس این حقیقت به یک واقعیت در قلب و زندگی ما تبدیل می شود.

زندگی کردن با احساسات مانند این است که قلب خود را در دست بگیریم و دور دنیا بچرخیم. ضربه خواهیم خورد، نا امید خواهیم شد، برای اینکه در دنیای سقوط کرده زندگی می کنیم. تصمیمی که ما در واکنش به آن شکست و ناامیدی می گیریم این است که یا اجازه می دهیم آن تجربه ما را در زندگی ایمانی قوی تر کند و یا زخمی و آزرده به زندگی ادامه دهیم. هر کدام را که بخواهیم می توانیم انتخاب کنیم. خداوند این امکان را به ما داده تا ناامیدی ها و شکست ها را پشت سر بگذاریم، چون مطمئن هستیم که اقدامات او برای خیریت ما بکار خواهند رفت. اگر به او تکیه کنیم، لطف و آرامش او نصیب ما خواهد شد. همه ایمانداران تازه متولد شده دارای این برکات می باشند، اما انتخاب با ماست تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. این انتخاب مانند این است که یک میلیون دلار در حساب بانکی خود داشته باشیم اما از گرسنگی در حال مرگ باشیم چونکه نمی خواهیم از آن پول برای خوراک استفاده کنیم. این مطلب هم درست است که از چیزی که نمی شناسیم نمی توانیم استفاده کنیم. بنابراین هر ایمانداری باید ابتدا خدا را بشناسد، خدایی که ما را می شناسد و دوست دارد، این بدین معنی است که باید به جای روخوانی کتاب مقدس آن را مطالعه کنیم تا دیدگاه ما تغییر کند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17)، تا مسلح به شناخت واقعی از ایمان، با زندگی روبرو شویم.

ایمانداران با شکست ها، ناامیدی ها و طرد شدن ها توسط دیگران تعریف نمی شوند. ایماندار یعنی کسی که دوباره متولد شده و فرزند خدا شده است و به یک زندگی جدید همراه با برکت های روحانی و پذیرفته شدن از طرف عیسی مسیح دست یافته است. این یک تعریف درست از یک ایماندار با روش زندگی پیروزمندانه است. خداوند به همه ما این فرصت را داده تا بتوانیم با همه امور زندگی روبرو شویم. ما می توانیم یا با تکیه بر روی خودمان این مسیر را طی کنیم و یا با قدرت روح القدس زندگی کنیم، حق انتخاب داریم. خداوند ما را تجهیز کرده است (افسسیان فصل 6 آیه های 11 تا 18)، اما این انتخاب ماست که سپر ایمان را در دست بگیریم یا نگیریم.

بنابراین اگر فرزند خدا هستیم، باید بدانیم که ناامیدی ها و شکست ها در زندگی وجود دارند اما هر یک از آنها فقط یک دست انداز کوچک در این جاده است. می توانید به این دست انداز اجازه دهید تا شما را از خط خارج کند و زخمی به راه خود ادامه دهید، و یا به عنوان فرزند خدا با شکوه و اقتدار به حرکت خود ادامه دهید. بخشیدن دیگران و خودتان هدیه ای است که می توانید از آن استفاده کنید، همانطور که عیسی مسیح شما را بخشید شما هم دیگران را ببخشید (افسسیان فصل 4 آیه 32).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه بر احساس طرد شدن غلبه کنم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries